Editorial Team

Editor-in-Chief

 1. Yaroslav Shramko, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Editorial Board

 1. Inna Golubovych, Odessa I.I.Mechnikov National University, Ukraine
 2. Iryna Khomenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 3. Volodymyr Kapitsa, Kryvyi Rih National University, Ukraine
 4. Zhanna Koloiz, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine
 5. Nadija Kozachenko, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine
 6. Svitlana Kutsepal, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine
 7. Alla Lobanova, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine
 8. Vadym Menzhulin, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine
 9. Volodymyr Navrotskyi, Hryhorii Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine, Ukraine
 10. Oksana Panafidina, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine
 11. Natalya Romanets, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine