Сall for papers

Міністерство освіти і науки України

Криворізький державний педагогічний університет

Кафедра філософії

 

 

Інформаційне повідомлення

 

Кафедра філософії Криворізького державного педагогічного університету планує в 2018 році видання чергового числа періодичного наукового збірника Актуальні проблеми духовності”.

 

Засновник видання: Криворізький державний педагогічний університет. Свідоцтво про держ. реєстрацію серія КВ №22384-12284ПР від 31.10.2016 р. ISSN 2076-7382.

 

Тематична спрямованість збірника передбачає публікацію статей за основними розділами сучасної філософської науки та історії філософії. До публікації приймаються статті, написані в форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14; інтервал – 1,5. Написання власних імен подавати згідно чинного українського правопису (див.: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ ).

Обсяг статті – не менше 10 сторінок.Мова публікації – українська, російська.

Електронний варіант статті надсилати виключно електронною поштою на адресу: akprod6@gmail.com

 

До статті треба додати анкету, в якій українською мовою та англійською мовами вказати прізвище, ім'я, по-батькові, а також українською місце роботи, посаду, науковий ступінь, наукове звання, контактну адресу, адресу електронної пошти (обов’язково), контактний телефон.

 

Редколегія веде листування з авторами виключно через електронну пошту. Редколегія залишає за собою право редагувати або відхиляти надіслані матеріали. У травні-червні 2018 р. авторам будуть надіслані повідомлення про прийняття або відхилення поданих матеріалів. Статті, не прийняті до друку, не повертаються.

 

Матеріали надсилати за адресою:

Кафедра філософії

Криворізький державний педагогічний університет

Просп. Гагаріна 54

50086 Кривий Ріг

 

Електронна пошта: akprod6@gmail.com

 

Матеріали надсилати до 1 травня 2018 р.