Людвіг Вітгенштейн і буддизм

Ghalyna Baluta

Abstract


-

References


Buddizm. Chetyre blagorodnykh istiny. — M.: ZAO Izd-vo EKSMO-press; Kharkov: Izd-vo Folio, 2000.

Gadamer G.-G. Іstina і metod.—K.: Junіvers, 2000.

Kozlova M. S. Wittgenstein: novyi obraz filosofii // Voprosy filosofii. — 2001. — № 7. — S. 25-33.

Fon Vrigt G.-Kh. Wittgenstein i dvadtsatyi vek //Voprosy filosofii. — 2001. — № 7. — S. 33-47.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.