Микола Гоголь: християнин і філософ

Pavlo Berko, Boghdan Levyk

Abstract


-

References


Berdiaev M. Smysl istorii. — Parizh, 1923. — S. 17.

Buchinskii D. Khristiiansko-fіlosofska dumka T.G. Shevchenka. — Madrіd-London, 1962. — S. 213.

Chizhevskii D. Narisi z іstorії fіlosofії na Ukraїnі. — New-York, 1991. —S. 87-106.

Dashkevich N. Pisma Gogolia v izdanii Shenroka. — SPB, 1904.

Gogol N.B. Sobranie sochinenii: V 4-kh tomakh. — Moskva, 1968. — T. 4. — S. 228.

Grіnchenko B. Listi z Ukraїni Naddnіprianskoї. — Vіden, 1909. — S. 47-48.

Malaniuk Y. Naris z іstorії ukraїnskoї kulturi. — New-York, 1954. — S. 7, 15.

Ovsianiko-Kulikovskіi D. Gogol // Sobranie sochinenіi. — T. 1. — SPB, 1909.

Riazanov V. Legenda o velikom inkvizitore // Trudy Kievskoi dukhovnoi akademii, 1902.

Shenrok V. Materialy dlia biografii Gogolia. — Moskva, 1892-1898.— T. I-IV.

Shenrok V. Sochineniia. — Berlin: Slovo, 1922. — S. 101.

Shevchenko T. Tvori: U 5-ti tomakh. — T. 5. — K.: Vidavnitstvo khudozhnoї lіteraturi, 1979. — S. 277.

Zhitetskii I. Gogol — propovednik i pisatel. — SPB, 1909.

Yefremov S. Іstorіia ukraїnskogo pismennitstva. — New-York, 1911. — T. 1. — S. 359.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.