Людинотворча сутність культури у філософії В.І. Шинкарук

Olgha Farion

Abstract


-

References


Kozlovec M.A. Suchasna kuljturna ghlobalizacija j nacionaljna identychnistj // Visnyk Cherkasjkogho universytetu. — Vyp. 109. — Serija Filosofija. — Cherkasy, 2007. — S. 5-13.

Tabachkovsjkyj V.G. Zhyttjevyj svit ljudyny i piznannja: personalistychna interpretacija // Filosofska dumka. — 2006. —№ 2. — S. 14-34.

Filosofsjkyj slovnyk. Za red. V.I. Shynkaruka. — K.: Gholovna redakcija URE, 1986.

Heidegger M. Vremia i bytie. — M., 1993.

Shinkaruk V. Filosofiia i mirovozzrenie // Obshchestvennye nauki. — 1979. — № 5. — S. 61-74.

Shinkaruk V.I., Yatsenko A.I. Gumanizm dialektiko-materialisticheskogo mirovozzreniia. — K.: Politizdat Ukrainy, 1984.

Shynkaruk B.I. Dukhovnaja kuljtura - chelovek - yskusstvo // Shynkaruk V.I. Vybrani tvory: u 3-kh t. — K.: Ukrajinsjkyj Centr dukhovnoji kuljtury, 2004. (Filosofsjka spadshhyna Ukrajiny).—T. III. — Ch. I. - S. 297-310.

Shynkaruk V. I. Ponjattja kuljtury. Filosofsjki aspekty // Andros Je., Arestova N., Bystrycjkyj J. ta in. Fenomen ukrajinsjkoji kuljtury: metodologhichni zasady osmyslennja.—K.: Feniks, 1996.— S. 8-61.

Shynkaruk V. I. Svitoghljad i dukhovna kuljtura: (Pytannja istorychnogho ghenezysu) // Filosofsjka dumka. —№ 2. — S. 27-37.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.