Духовно-персоналістські аспекти філософської спадщини Олексія Козлова і Семена Франка

Roksolana Verbova

Abstract


-

References


Aljaev G. Metafizyka osobystosti u filosofiji S. Franka // Filosofsjka i sociologhichna dumka. — 1993. — № 3. — S. 43-56.

Grot I.Y. Kozlov. Filosofskie etiudy. (Kriticheskii ocherk). — K., 1977.

Istorija filosofiji Ukrajiny : Pidruchnyk / M.F. Tarasenko, M.Y. Rusyn ta in. — K.: Lybid, 1994.

Pluzhnik V. Ideji personalizmu v kyjivsjkij shkoli filosofiji. Oleksij Kozlov // Filosofsjka i sociologhichna dumka. — 1995. — № 1-2. — S. 138-158.

Frank S.L. Filosofiia i zhizn: etiudy i nabroski po filosofii kultury. — SPb, 1910.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.