No 11 (2010)

Actual Problems of Mind

Table of Contents

HISTORY OF PHILOSOPHY AND MODERNITY

Vadym Menzhulin
3-23
Yuliya Shabanova
24-36
Oksana Panafidina
37-57
Tamara Kusherets
58-69
Oleksiy Yarosh
70-74
Svitlana Lebedeva
75-87
Volodymyr Prokopenko
88-97
Yaroslav Shramko
98-112

STUDIES IN ANTHROPOLOGY AND ART

Svitlana Kutsepal
115-124
Tavrida Khorolska
124-131
Yuriy Pysarenko
132-146
Olena Sobolevska
147-159
Tetyana Bilan
160-167
Andriy Zuyev
168-176
Olga Poltavtseva
177-190
Iryna Lyaschenko
191-202

KNOWLEDGE, LANGUAGE, INFROMATION

Volodymyr Pischikov, Михайло Максимович Холін
205-215
Oleksandr Afanasiev
216-225
Andrii Abdula
226-235
Mykola Briukhovetskyi
236-244
Svitlana Mariyko
245-251
Yana Novikova
252-259
Nataliya Shramko
260-265
Galyna Baluta
266-275
Nadija Kozachenko
276-292

SOCIAL-PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF MODERNITY

Iryna Filina
295-304
Borys Golovanov
305-314
Igor Panafidin
315-326
Dmytro Shevchuk
327-335
Olga Bondarenko
336-343
Volodymyr Khmil
344-347
Petro Polyakov
348-354
Yuliya Panasyuk
355-368
Maryna Chuloshnikova
369-381

Papers Summaries

Summary
 
382-394

About the Authors

Our Authors
 
395