No 5 (2004)

Actual Problems of Mind

Table of Contents

Философское осмысление категории "знание"
 
8-30

Philosophical aspects of mind

Р Амірова, Л Медведева
31-39
Художній твір: вербальна мнаіфестація духовності
Т Біленко
40-50
Духовность и свобода: грани взаимодействия
В Писчиков, Максимович Холин
51-64
Духовні цінності у сучасній православно-богословській інтерпретації
Є Харьковщенко
64-71
Украинская духовность: Григорий Сковорода в контексте философской парадигмы. Просвещения
М Холин, В Писчиков
72-89
Творчий процес: духовність і соціальні реалії
Ж Янко
90-96

THEORY AND METHODOLOGY OF KNOWLEDGE

Знание и мнение: проблема обоснованности знаний
Я Шрамко
97-109
Эволюция представлений о рациональности - путь к рационализму?
А Абдула
110-120
До проблем онтології знання: лінгвістичний аналіз
Г Балута
121-127
Знання і переконання як категорії логіки та філософії
Н Козаченко
128-146

SOCIOCULTURAL DIMENSIONS OF THE MODERN REALITY

Вопрос об исхождении святого духа в богословской традиции
С Батрак
143-152
Означення понять "національний характер" і "ментальність" у філософському та культурологічному дискурсах
Л Донченко
153-162
Людина раннього середньовіччя
Т Мак
163-171
Проблема полонізації української знаті в XVII ст. (на матеріалі української полемістичної літератури)
Ю Сафонов
172-178
Личность в информационном обществе
И Теплицкий, В Евтеев, С Семериков
179-190
Межкультурная коммуникация и ритуалы
О Цыгуль
191-196
Игровая сущность субъектно-объектных отношений
М Чулошнікова
197-206
Духовність як культурний вимір цивілізації
О Шрамко
207-221

TOPICAL ISSUES IN HUMANITIES AND EDUCATION

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ І ОСВІТИ
О Антонік, В Антонік
222-231
Інтерпретація літописного символу віри в теологічних системах католицької і православної тріадології
О Батрак
232-243
До питання про виховання професійності та духовності баяністів України
Г Білоненко
244-250
Духовное становление личности в благополучных и неблагополучных семьях
А Дроздов, О Булка
251-262
Образ духовності в творчості В. Стуса ("Палімпсести")
Л Кужільна
263-273
До проблеми етнонаціональної ідентифікації особистості старшокласника у процесі вивчення української літератури
Л Панчук
274-281
Про основи духовного здоров'я людини
Л Фоменко
282-291
Із досвіду викладання філософії у світлі сутності та специфіки рейтингового методу навчання
Т Хорольська
292-299
Проблеми виховання духовності в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського
П Шевченко
300-314
Проблема життєвої укоріненості людської особистості у концепції "сродності праці" Г. Сковороди
Т Цимбал
315