No 15 (2014)

Actual Problems of Mind

Table of Contents

Title page
 
Yaroslav Shramko
1-14

HISTORY OF PHILOSOPHY AND MODERNITY

Kostyantyn Rayhert
17-26
Yuriy Loboda
27-33
Oleksandr Timofeev
33-42
Bogdan Matyushko
43-57
Natalya Bevzyuk
58-67
Nadija Kozachenko
78-88
Dariia Skalska
68-77

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HISTORY

Andrii Abdula
91-102
Andrii Mironov
103-114
Viktor Opolev
115-127
Mykola Briukhovetskyi
128-147
Iryna Korupyatnik
146-158
Ihor Panafidin
159-174
Olena Mishalova
175-186

PHILOSOPHICAL ANTROPOLOGY AND PHILOSOPHY OF MIND

Galyna Baluta
189-203
Dmytro Sepetyj
204-215
Andrii Leonov
216-237
Yuliia Brodetska
236-248
Yevhen Lebid
249-260
Mariia Dem’yanyuk
261-270
Inna Shatalovich
271-285
Olena Chuikova
286-295

Papers Summaries

Summary
 

About the Authors

Authors