No 16 (2015)

Actual Problems of Mind

Table of Contents

Title page
 

HISTORY OF PHILOSOPHY

Kostyantyn Rayhert
3-13
Yuriy Loboda
14-30
Igor Panafidin
31-48
Oleksandr Timofeev
49-59
Tetyana Burlachenko
60-73
Vadym Menzhulin
74-88

CLASSICS OF PHILOSOPHY

Yaroslav Shramko
91-98
Friedrich Waismann
99-124

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HISTORY

Denys Kiryukhin
127-136
Svitlana Scherback
137-150
Mykola Briukhovetskyi
151-166
Inna Shatalovych
167-183
Iryna Korupyatnik
184-195
Oksana Panafidina
196-209

PHILOSOPHY OF LANGUAGE AND PHILOSOPHY OF MIND

Galyna Baluta
211-219
Nadija Kozachenko
220-233
Dmytro Sepety
234-249
Anastasiya Shpiljova
250-258

Papers Summaries

 
259-265

About the Authors

 
266