Редакційна політика

Галузь та проблематика

Збірник містить результати теоретичних та практичних екологічних досліджень на різних рівнях організації біоти та методині аспекти застосування екологічних знань у вищій школі.

Для науковців різних профілей, викладачів, вчителів та студентів.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Шелевищький І.В. – доктор технічних наук, заступник директора Криворізького педагогічного інституту з наукової роботи;

Шанда В.І. – кандидат біологічних наук, професор, академік УЕАН;

Григоренко Л.В. – кандидат педагогічних наук, професор, декан природничого факультету;

Євтушенко Е.О. – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки та екології.

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР:

Маленко Я.В. – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри ботаніки та екології.

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Шипунова В.О. – кандидат географічних наук, доцент;

Гришко В.М. – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізіології рослин та біології грунтів Криворізького ботанічного саду НАНУ.

 

 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.