Історія журналу

Збірник має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №14479-3450Р від 19.09.2008 р.; затверджений як фахове видання для філологічних наук: мовознавство постановою президії ВАК України від 01.07.2010 р. №1-05/5 (Бюлетень ВАК України. - №7. - 2010. - С. 13).