THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE ENGLISH AND UKRAINIAN VERBS AND USING OF THEM IN THE SENTENCES

Людмила Леонідівна Мацепура

Анотація


Мацепура Л. Л. Порівняльна характеристика англійських та українських дієслів та використання їх у реченнях.

У статті розкрито поняття граматичної категорії дієслова, наведена морфологічна структура дієслова в англійській мові, охарактеризовані шляхи вираження морфологічних категорій українських та англійських дієслів, показані найпоширеніші види дієслів, наведені приклади використання їх у реченнях в українській та англійських мовах.

Ключові слова: дієслово, морфологічні категорії, смислові дієслова, допоміжні дієслова, дієслова-звязки, правильні і неправильні дієслова, порівняльна характеристика.

 

Мацепура Л. Л. Сравнительная характеристика английских и украинских глаголов, а также использование их в предложениях.

В статье раскрывается понятие грамматической категории глагола, приведена морфологическая структура глагола в английском языке, охарактеризованы пути выражения морфологических категорий украинских и английских глаголов, показаны виды глаголов, а также приведены примеры использования их в предложениях английского и украинского языков.

Ключевые слова: глагол, морфологические категории, смисловые глаголы, вспомогательные глаголы, глаголы-связки, правильные и неправильные глаголы, сравнительная характеристика.

 

Matsepura L. L. The comparative characteristics of the English and Ukrainian verbs and using of them in the sentences.

In this article is described the notion of the verb, as grammatical category of the sentence. The morphological structure of the verb in English and Ukrainian is showed. The ways of expressing morphological categories of the English and Ukrainian verb is described. And also the examples of using the English and Ukrainian verbs in the sentences is given.

Key words: a verb, the morphological categories, full verbs, auxiliary verbs, link-verbs, regular and irregular verbs, comparative characteristic.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.