ІМЕННИКИ З СУФІКСОМ -ĘT-/-АТ-/-ЯТ- В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НАЗВИ ІСТОТ)


Анотація


Субстантивів, до формальної структури яких входить суфікс -ęt-, упродовж
усіх періодів розвитку української мови нараховується чимало. Продуктивністю
формант -ęt- відзначався вже у праслов’янську добу й виступав передусім у функції
суфікса, що творив назви недорослого потомства. Тісно пов’язане з цим значення
демінутивне, гіпокористичне. У давньоруськоукраїнській мові суфікс -′aт- (називний
відмінок -′а), рідше -ат- (називний -а) брав участь головно у творенні назв дитинчат
звірів. Цей формант служив також засобом деривації найменувань недорослих дітей.
У наступні періоди розвитку української мови коло іменників з -ат-/-ят-, окрім
збереження давніх похідних, розширюється також у результаті індивідуально-авторського словотворення.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.