Тематичні групи лексем на позначення запахів давньоруськоукраїнського періоду

Ірина Опанасівна Іншакова, Інна Євгенівна Іншакова

Анотація


У статті аналізується одоративна лексика в пам’ятках XI–XIII ст. Основні корені цієї давньої тематичної групи успадковані ще з праслов’янського періоду. Одоративи мали різну частиномовну належність. Виявлені словотвірні варіанти похідних. Суфіксальні деривати в контексті могли передавати антонімічні значення. Часто в давніх текстах побутували одоративні лексеми релігійного вжитку. У тематичних групах аналізованого періоду переважали ароматичні речовини та відповідні рослини

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.