Прийоми мовної гри в американському гумористичному дискурсі (на матеріалі ситкому “Scrubs”)

Екатерина Николаевна Василенко, Юлия Анатольевна Книга

Анотація


Статтю присвячено вивченню прийомів мовної гри в гумористичному дискурсі. Автори розглядають поняття гумористичного дискурсу, визначають роль мовної гри в його структурі та вивчають засоби досягнення гумористичного ефекту на матеріалі популярного американського ситкому “Scrubs”. Досліджено прийоми мовної гри на фонетичному (протеза, ономатопея, рифма), словотвірному (контамінація, суфіксація, абревіація), лексичному (метафора, епітет, гіпербола, каламбур, алогізм, антономазія, перифраз, лексичний повтор) і синтаксичному (синтаксичний повтор, риторичне питання, парцеляція) мовних рівнях

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.