Критерії, показники та рівні розвитку полікультурної студентів-іноземців у процесі навчання української мови

Ірина Анатоліївна Дирда

Анотація


У статті з’ясовано сутність понять «критерії розвитку полікультурної компетентності», «показник», «рівень розвитку полікультурної компететності»; проаналізовано погляди вітчизняних і зарубіжних науковців щодо структури полікультурної компетентності; виокремлено критерії розвитку полікультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови (когнітивний, мотиваційно-ціннісний, поведінково-діяльнісний, аксіологічний); проаналізовано відповідність критеріїв, показників та рівнів розвитку полікультурної компетентності для максимально точної оцінки студентів-іноземців у процесі навчання української мови

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.