Навчання студентів-іноземців української мови на компетентнісній основі

Світлана Сергіївна Костюк

Анотація


У статті проаналізовано вимоги сучасної освіти до випускників вишів. Обґрунтовано необхідність упровадження компетентнісного підходу під час навчання української мови студентів-іноземців, та визначено, що означений підхід передбачає створення ефективних умов у навчально-виховному процесі, які забезпечують розв’язання професійних завдань на основі отриманих знань, сформованих умінь та навичок, та дозволяє набути компетентностей (мовна, мовленнєва, комунікативна, міжкультурна та стратегічна), необхідних для формування особистості здатної до міжкультурного діалогу


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.