Інформація про автора

Іншакова, Інна Євгенівна, здобувач кафедри української мови КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет», Україна

  • № 9 (2013): Філологічні студії - Статті
    СЛОВОТВІРНІ ГНІЗДА ОДОРАТИВІВ У ХVІІ СТОЛІТТІ (ЗА СЛОВНИКОМ «ЛЕКСИКОН СЛАВЕНО-ЛАТИНСЬКИЙ» Є. СЛАВИНЕЦЬКОГО ТА А. КОРЕЦЬКОГО-САТАНОВСЬКОГО)
    Анотація  PDF