Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 13 (2015): Філологічні студії КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ НА ОСНОВНОМУ ЕТАПІ Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПІДРЯДНИМ ВІДПОВІДНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Маргарита Володимирівна Голтвеницька
 
№ 15 (2016): Філологічні студії Комунікативно зорієнтований підхід у навчанні англомовного спілкування майбутніх авіафахівців Анотація   PDF
Світлана Миколаївна Муравська
 
№ 6 (2011): Філологічні студії КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ТА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРФОРМАТИВНОГО АКТУ ПРОХАННЯ Анотація   PDF
Алла Володимирівна Дедухно
 
№ 14 (2016): Філологічні студії Комунікативно-прагматичний потенціал ключових слів у рекламі Анотація   PDF
 
№ 6 (2011): Філологічні студії КОНВЕНЦІЙНІСЬ КОЛЬОРУ ЯК ОЗНАКА ПРОТОТИПНОСТІ В ІДІОЛЕКТІ Т. ШЕВЧЕНКА Анотація   PDF
Наталія Дем'янівна Парасін
 
№ 6 (2011): Філологічні студії КОНДЕНСАЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ОСЕЛІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ НАРОДУ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЇ) Анотація   PDF
Тетяна Петрівна Свердан
 
№ 11 (2014): Філологічні студії КОНОТАТИВНА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ У ПЕРЕКЛАДІ Анотація   PDF ()
 
№ 12 (2015): Філологічні студії Конотативний аспект дієслівної номінації в сучасній німецькій мові Анотація   PDF
 
№ 7.Ч.2 (2012): Філологічні студії КОНТАКТНІ ТАБУ В КОМУНІКАТИВНІЙ ПОВЕДІНЦІ УКРАЇНЦІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ») Анотація   PDF
Юлія Володимирівна Єловська
 
№ 6 (2011): Філологічні студії КОНФІКСАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ З ОЗНАЧАЛЬНОЮ СЕМАНТИКОЮ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Оксана Вікторівна Острянська
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії КОНЦЕПТ «BEAUTY / КРАСА» В ПАРЕМІОЛОГІЧНОМУ УЯВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ) Анотація   PDF
 
№ 16 (2017): Філологічні студії Концепт «Степ» у романі Юрія Яновського «Вершники» Анотація   PDF
Вероніка Анатоліївна Городецька
 
№ 7.Ч.2 (2012): Філологічні студії КОНЦЕПТ ЗАМІЖЖЯ / ОДРУЖЕННЯ У ТВОРАХ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇКОНЦЕПТ ЗАМІЖЖЯ / ОДРУЖЕННЯ У ТВОРАХ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ Анотація   PDF
Любов Миколаївна Семененко
 
№ 13 (2015): Філологічні студії КОНЦЕПТ КОХАННЯ В ЛІРИЧНИХ ТВОРАХ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії КОНЦЕПТ НАРОД У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ «КОБЗАРЯ» Анотація   PDF
Юрій Олександрович Арешенков
 
№ 10 (2014): Філологічні студії КОНЦЕПТИ «РОЗУМ/WIT» ТА «ДУРІСТЬ/STUPIDITY» В ПОНЯТТЄВОМУ АСПЕКТІ Анотація   PDF
 
№ 16 (2017): Філологічні студії Концепти людина / історія в романі Григорія Гусейнова «Тіні забутого парку» Анотація   PDF
Наталя Георгіївна Мельник
 
№ 6 (2011): Філологічні студії КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРЯДОВИХ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ Анотація   PDF
В'ячеслав Миколайович Васильченко
 
№ 13 (2015): Філологічні студії КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЛЕКСЕМИ «ВІЙНА» В МОВОТВОРЧОСТІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА В АНГЛОМОВНОМУ МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Юлія Валеріївна Бережанська
 
№ 13 (2015): Філологічні студії КОРПУС ІНСТРУКЦІЙ ДО МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Анотація   PDF
 
№ 7.Ч.2 (2012): Філологічні студії КРИВОРІЖЖЯ І СУЧАСНА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА Анотація   PDF
Наталя Георгіївна Мельник
 
№ 16 (2017): Філологічні студії Критерії, показники та рівні розвитку полікультурної студентів-іноземців у процесі навчання української мови Анотація   PDF
Ірина Анатоліївна Дирда
 
№ 8 (2012): Філологічні студії КРОС-КУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ Анотація   PDF
Олександра Олександрівна Пальчикова
 
226 - 250 з 784 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>