Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 7.Ч.2 (2012): Філологічні студії КРИВОРІЖЖЯ І СУЧАСНА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА Анотація   PDF
Наталя Георгіївна Мельник
 
№ 8 (2012): Філологічні студії КРОС-КУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ Анотація   PDF
Олександра Олександрівна Пальчикова
 
№ 6.Ч.2 (2011): Філологічні студії КУЛЬТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
Ірина Володимирівна Онищенко
 
№ 13 (2015): Філологічні студії КУЛЬТУРНА-НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ СА ЗНАЧЭННЕМ ПРАЗМЕРНАЙ КОЛЬКАСЦІ Анотація   PDF
 
№ 15 (2016): Філологічні студії Культурний компонент у граматиці англійської та української мов: зіставний аспект Анотація   PDF
Олександра Олександрівна Пальчикова
 
№ 5 (2010): Філологічні студії КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНІ КОНОТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ АНТРОПОНІМІЙНИМ КОМПОНЕНТОМ Анотація   PDF
Тетяна Григорівна Юрченко
 
№ 9 (2013): Філологічні студії КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ «ИКОНА» В ЛИРИКОПРОЗАИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ Анотація   PDF
Елена Григорьевна Озерова
 
№ 9 (2013): Філологічні студії КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Костриця
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ БАГАТОМОВНОСТІ Анотація   PDF
 
№ 7.Ч.2 (2012): Філологічні студії ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ МОРФОЛОГІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Любов Сергіївна Цоуфал
 
№ 6.Ч.2 (2011): Філологічні студії ЛІНГВІСТИЧНІ ОЗНАКИ І ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОНФЛІКТУ СУБ’ЄКТИВНОГО ХАРАКТЕРУ Анотація   PDF
Людмила Анатоліївна Білоконенко
 
№ 12 (2015): Філологічні студії Лінгвістичні особливості абревіатур і скорочень в англійських радіомовних повідомленнях ATIS Анотація   PDF
 
№ 15 (2016): Філологічні студії Лінгвістична інтерпретація темпоральних металогічних образів в українському ідіописьмі (на прикладі творчості Ірини Жиленко) Анотація   PDF
Тетяна Михайлівна Мішеніна
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕМУАРНОГО ТЕКСТУ Анотація   PDF
Наталія Василівна Мазур
 
№ 14 (2016): Філологічні студії Лінгвальна інтерпретація концепту ЛЮДСТВО в поетичній мовотворчості Ліни Костенко Анотація   PDF
 
№ 15 (2016): Філологічні студії Лінгвальний простір сучасної української драми Анотація   PDF
Жанна Василівна Колоїз
 
№ 4 (2010): Філологічні студії ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ МОРФОЛОГІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Любов Сергіївна Цоуфал
 
№ 15 (2016): Філологічні студії Лінгводидактичні основи формування компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців у процесі навчання української мови Анотація   PDF
Світлана Сергіївна Костюк
 
№ 12 (2015): Філологічні студії Лінгводидактична школа «мови й мовлення» Ф. де Соссюра про формування мовної особистості Анотація   PDF
 
№ 14 (2016): Філологічні студії Лінгвокогнітивна інтерпретація художньої творчості митця (на прикладі творів Юрія Мушкетика «Старий у задумі» і «Сльоза Офелії») Анотація   PDF
 
№ 11 (2014): Філологічні студії ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ МІМІКИ УКРАЇНЦІВ Анотація   PDF
 
№ 8 (2012): Філологічні студії ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ Анотація   PDF
Світлана Олександрівна Гурбанська
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ЛІНГВОПОЕТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ МАТИ Анотація   PDF
Жанна Василівна Колоїз
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ЛІНГВОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРИРОДНОЇ СТИХІЇ ВОГОНЬ: ЕТИМОЛОГІЧНИЙ ТА СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Олена Вікторівна Слюніна
 
№ 10 (2014): Філологічні студії ЛІНГВОСТИЛІСТИКА НОВИХ ЗАПОЗИЧЕНИХ АНГЛІЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
 
226 - 250 з 703 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>