Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРАЗНОСТІ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УКРАЇНСЬКИХ І РОСІЙСЬКИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ Анотація   PDF
Світлана Валентинівна Гузенко
 
№ 14 (2016): Філологічні студії Інтернет-скорочення як засіб мовної економії Анотація   PDF
 
№ 11 (2014): Філологічні студії ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОРІЄНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КОНСТРУЮВАННЯ СВІТУ У ДРАМАТИЧНИХ ПОЕМАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Анотація   PDF
 
№ 7 (2012): Філологічні студії ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПРЕСИВНИХ ЗАСОБІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕКСТАХ Анотація   PDF
Ганна Євгенівна Хоменко
 
№ 13 (2015): Філологічні студії ІНТОНАЦІЙНО МАРКОВАНІ ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНІ РЕЧЕННЯ: СТАТУС ТА ОЗНАКИ Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ІНФІНІТИВ У ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКІЙ МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕДАКЦІЇ КІНЦЯ XVI – XVII СТ. Анотація   PDF
Олександр Петрович Білих
 
№ 10 (2014): Філологічні студії ІНФОРМАТИВНА НАСИЧЕНІСТЬ ІМЕННИКОВИХ КОМПОЗИТІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ МЕДІА-ТЕКСТІВ) Анотація   PDF
 
№ 14 (2016): Філологічні студії Іншакова І. О., Іншакова І. Є. Система одоративів давньоруськоукраїнського періоду (XI–XIII ст.) Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ІНШОМОВНІ ЛЕКСЕМИ В ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ к. ХХ – п. ХХІ ст.: СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ, СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Давиденко
 
№ 7 (2012): Філологічні студії ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФОНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ Анотація   PDF
Зінаїда Павлівна Бакум
 
№ 14 (2016): Філологічні студії Історичний огляд формування німецької ветеринарної лексики з аналізом її словотворчих формантів Анотація   PDF
 
№ 11 (2014): Філологічні студії АВТОРСЬКА РЕМАРКА ЯК КОМПОНЕНТ МОВНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМИ Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії АВТОРСЬКИЙ СЛОВНИК: ДО ПИТАННЯ ПРО КАТЕГОРІЙНУ СПЕЦИФІКУ Й ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНУ ЗНАЧУЩІСТЬ Анотація   PDF
Леся Костянтинівна Гливінська
 
№ 7 (2012): Філологічні студії АДАПТАЦІЯ СТАТЕВОРОЛЬОВОГО ОПИТУВАЛЬНИКА BSRI ДЛЯ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ШЛЯХОМ ПЕРЕФРАЗУВАННЯ Анотація   PDF
Мар'яна Сергіївна Боровцова, Ганна Миколаївна Віняр
 
№ 7 (2012): Філологічні студії АДРЕСАТНА СИНТАКСЕМА В РЕЧЕННЯХ З ДІЄСЛІВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ ДІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Ірина Ігорівна Овчиннікова
 
№ 12 (2015): Філологічні студії Аксіологічна модальність як відносна суб’єктивна категорія Анотація   PDF
 
№ 15 (2016): Філологічні студії Актуалізація генетичної словотвірної структури літературно-художнього імені (на матеріалі сатиричного роману Олега Чорногуза «Претенденти на папаху») Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Малюга
 
№ 5 (2010): Філологічні студії АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОДОРАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Інна Євгенівна Іншакова
 
№ 6 (2011): Філологічні студії АЛЛАТИВНІ ДІЄСЛОВА ДИНАМІЧНОЇ ПРОСТОРОВОЇ ЛОКАЛІЗОВАНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ Анотація   PDF
Любомир Васильович Сегін
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії АМБІВАЛЕНТНА ЦІННІСТЬ КОНЦЕПТУ «ПАМʼЯТЬ» Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії АНГЛІЦИЗМИ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ Анотація   PDF
Світлана Миколаївна Мусійчук
 
№ 9 (2013): Філологічні студії АНОТАЦІЯ ЯК РІЗНОВИД КОМПРЕСІЇ НАУКОВОГО ТЕКСТУ Анотація   PDF
Вероніка Анатоліївна Городецька
 
№ 9 (2013): Філологічні студії АНТИФРАЗИС ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕКСТІВ Анотація   PDF
Ганна Євгенівна Хоменко
 
№ 13 (2015): Філологічні студії АНТИЧНИЙ СВІТ ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ. Анотація   PDF
 
№ 4 (2010): Філологічні студії АНТОНІМІЧНИЙ КОНТРАСТ У ПРОЗІ В. ШЕВЧУКА Анотація   PDF
Валентина Іванівна Кажан, Раїса Павлівна Калініна
 
26 - 50 з 703 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>