Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 13 (2015): Філологічні студії АНТРОПОНІМНА ЛЕКСИКА КАЛЕНДАРНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ ХІХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії АРГУМЕНТАТИВНЫЙ ЭССЕ КАК ПРИМЕР ТЕКСТА-РАССУЖДЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) Анотація   PDF
Олександр Дмитрович Горбань
 
№ 9 (2013): Філологічні студії АРХАЇЧНІ ВІДМІНКОВІ ФОРМИ ІМЕННИКІВ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ Анотація   PDF
Аліна Ігорівна Тимошенко
 
№ 14 (2016): Філологічні студії Архетип МАТЕРІ в українському щоденниковому дискурсі Анотація   PDF
 
№ 13 (2015): Філологічні студії АСОЦІАТИВНА ІНФОРМАТИВНІСТЬ ФОНЕТИЧНИХ ОДИНИЦЬ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
 
№ 7 (2012): Філологічні студії АСПЕКТУАЛЬНО-ФАЗОВІ МОДИФИКАЦІЇ БАГАТОКРАТНИХ ДІЄСЛІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Олена Леонідівна Ачилова
 
№ 9 (2013): Філологічні студії АУТЕНТИЧНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ ГЕНДЕРА ПОМОРСКИМ ЭТНОСОМ НА СТРАНИЦАХ КНИГИ С. В. МАКСИМОВА «ГОД НА СЕВЕРЕ» Анотація   PDF
Ирина Геннадиевна Кошелева
 
№ 9 (2013): Філологічні студії АФІКСАЛЬНІ СЛОВОТВІРНІ МОДЕЛІ ТЕРМІНІВ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЗМІВ-СУБСТАНТИВІВ) Анотація   PDF
Анастасія Володимирівна Зеніна
 
№ 6 (2011): Філологічні студії АФІКСАЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ Анотація   PDF
Галина Кирилівна Барвіцька
 
№ 11 (2014): Філологічні студії АФОРИЗМИ ЛІНИ КОСТЕНКО ЯК ТРАНСЛЯТОРИ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ І НАЦІОНАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ Анотація   PDF
 
№ 6 (2011): Філологічні студії БІБЛІЙНІ НАЗВИ-СИМВОЛИ ТА КОЛЕКТИВНИЙ ЕТИЧНИЙ ДОСВІД (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЙ) Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Малюга
 
№ 13 (2015): Філологічні студії Білоконенко Л. А. Українськомовний міжособистісний конфлікт : [монографія] / Людмила Анатоліївна Білоконенко. – Рукопис. – 343 с. Анотація   PDF
 
№ 5 (2010): Філологічні студії БІНАРНІ ВТОРИННІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ БІОЛОГІЧНІЙ ЛЕКСИЦІ Анотація   PDF
Олена Леонідівна Білка
 
№ 6 (2011): Філологічні студії БАГАТОКОМПОНЕНТНІ БІОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ Анотація   PDF
Олена Леонідівна Білка
 
№ 5 (2010): Філологічні студії БЕЗПІДСТАВНІСТЬ УЖИВАННЯ АНГЛІЗМІВ РІЗНИХ СЕМАНТИЧНИХ ГРУП У ТЕКСТАХ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ Анотація   PDF
Тетяна Сергіївна Майструк
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ СКЛАДНОСУРЯДНІ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
 
№ 14 (2016): Філологічні студії Безсполучниковість як засіб увиразнення мовлення мас-медіа Анотація   PDF
 
№ 7 (2012): Філологічні студії БОРИС АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧ ЯК БОРЕЦЬ ЗА КУЛЬТУРУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Карікова
 
№ 6.Ч.2 (2011): Філологічні студії БОТАНІЧНІ НАЗВИ НА -ОК У КОНФІКСАЛЬНІЙ ПІДСИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОГО ІМЕННИКА Анотація   PDF
Ксенія Анатоліївна Качайло
 
№ 9 (2013): Філологічні студії БУРЛУК – БУРЛУЧОК: ФОРМАЛЬНО НЕЗМІННІ ТА ГРАМАТИЧНО ПЕРЕОФОРМЛЕНІ ІМЕНА (У БАСЕЙНІ РІЧКИ ВЕЛИКИЙ БУРЛУК) Анотація   PDF
Євген Миколайович Ткаченко
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ВІД ХОЛУЯ ДО ХОЛУЙСТВА Анотація   PDF
Анатолій Михайлович Поповський
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії ВІДНОСНЕ ВЖИВАННЯ ЧАСОВИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА В УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ Анотація   PDF
 
№ 6.Ч.2 (2011): Філологічні студії ВІДОБРАЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТАБУ В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ Анотація   PDF
Юлія Володимирівна Єловська
 
№ 11 (2014): Філологічні студії ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗДУМІВ ПРО ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ВІДСУБСТАНТИВНІ АДВЕРБІАТИВИ У ФОРМІ ОРУДНОГО ВІДМІНКА В УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТАХ Анотація   PDF
Галина Іванівна Гримашевич
 
51 - 75 з 703 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>