Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 10 (2014): Філологічні студії ВІДТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СМИСЛОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОРІВНЯНЬ КІНОПОВІСТІ О. ДОВЖЕНКА «ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА» В ПЕРЕКЛАДІ А. БІЛЕНКА Анотація   PDF
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ВАРІАТИВНІСТЬ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ТВОРАХ Г. СМОТРИЦЬКОГО Анотація   PDF
Інна Богданівна Царалунга
 
№ 4 (2010): Філологічні студії ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЇ СТРАХУ ПАРАЛІНГВІСТИЧНИМИ ФРАЗЕОЛОГІЗМАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Ганна Глебівна Величко
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ОПОЗИЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ КОНЦЕПТУ ЗЕМЛЯ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
Анна Осипівна Огар
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ МОТИВІВ ТА ОБРАЗІВ ЗАСОБАМИ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕМКІВСЬКИХ ЕМІГРАНТСЬКИХ ПІСЕНЬ) Анотація   PDF
Стефанія Єлисеївна Панцьо, Наталія Іванівна Лісняк
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ВИВЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ ВИДУ ТА ЧАСУ ДІЄСЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ НА І КУРСІ Анотація   PDF
Тетяна Володимирівна Мелкумова
 
№ 10 (2014): Філологічні студії ВИВЧЕННЯ СЛОВОТВОРЕННЯ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОЇ СТИЛІСТИКИ Анотація   PDF
 
№ 10 (2014): Філологічні студії ВИВЧЕННЯ СЛОВОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ АФІКСОЇДІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У ЗМІСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ Анотація   PDF
 
№ 11 (2014): Філологічні студії ВИДОЗМІНА МОВНИХ ОДИНИЦЬ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА УНІВЕРСАЛІЯ У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ Анотація   PDF
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ВИКОРИСТАННЯ СОЦІОЛЕКТІВ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ Анотація   PDF
Олена Анатоліївна Бугера
 
№ 7.Ч.2 (2012): Філологічні студії ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ ПУНКТУАЦІЇ (на матеріалі теми «Етапи розвитку пунктуації») Анотація   PDF
Любомир Васильович Сегін
 
№ 3 (2009): Філологічні студії ВИРАЖАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РИТОРИЧНИХ ЗАПИТАНЬ У ПИСЕМНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ МОВЛЕННІ Анотація   PDF
Тетяна Володимирівна Мелкумова
 
№ 5 (2010): Філологічні студії ВИРАЖАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУАЛІЗОВАНИХ СЛІВ У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ Т. ШЕВЧЕНКА Анотація   PDF
Юрій Олександрович Арешенков
 
№ 8 (2012): Філологічні студії ВЛАСНІ ІМЕНА ТА ЇХ ПОХІДНІ В ТЕРМІНОЛОГІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Валентина Іванівна Кажан, Раїса Павлівна Калініна
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ВЛАСНІ НАЗВИ У ФАНТАСТИЧНІЙ ПОВІСТІ ВОЛОДИМИРА ВЛАДКА «ФІОЛЕТОВА ЗАГИБЕЛЬ» Анотація   PDF
Людмила Степанівна Кушлак
 
№ 13 (2015): Філологічні студії ВЛАСТИВОСТІ КАРТИНИ СВІТУ Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ВНУТРІШНЬОВІДМІНКОВА СУБ’ЄКТНА ТРАНСПОЗИЦІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Оксана Володимирівна Межова
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії ВНУТРІШНЯ ФОРМА ПОХІДНОГО СЛОВА І ЙОГО ОНОМАСІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА Анотація   PDF
 
№ 10 (2014): Філологічні студії ВОПРОСЫ ОПИСАНИЯ МАКРОСТРУКТУР СЛОВАРНОГО СОСТАВА Анотація   PDF
 
№ 13 (2015): Філологічні студії ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ПРИРАЩЕНИЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ВПЛИВ СПОЛУЧНИКІВ НА ФОРМУВАННЯ МОДАЛЬНОЇ СЕМАНТИКИ ЗУМОВЛЕНОЇ ГІПОТЕТИЧНОСТІ Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Нестеренко
 
№ 10 (2014): Філологічні студії ВЫМЫСЕЛ КАК ЛОЖЬ И ФАНТАЗИЯ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ Анотація   PDF
 
№ 7 (2012): Філологічні студії ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ : ПАРАМЕТРИ ВЕРБАЛЬНОЇ І НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація   PDF
Тетяна Федорівна Осіпова
 
№ 6.Ч.2 (2011): Філологічні студії Голобородько К. Ю. Ідіостиль Олександра Олеся : лінгвокогнітивна інтерпретація : [монографія] / Костянтин Голобородько. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 527, [1] с. Анотація   PDF
Жанна Василівна Колоїз
 
№ 7 (2012): Філологічні студії ГРАДАЦІЙНІ ОПОЗИЦІЇ ДІЄСЛІВ Анотація   PDF
Юлія Віталіївна Ткаченко
 
76 - 100 з 703 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>