Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ВНУТРІШНЬОВІДМІНКОВА СУБ’ЄКТНА ТРАНСПОЗИЦІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Оксана Володимирівна Межова
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії ВНУТРІШНЯ ФОРМА ПОХІДНОГО СЛОВА І ЙОГО ОНОМАСІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА Анотація   PDF
 
№ 10 (2014): Філологічні студії ВОПРОСЫ ОПИСАНИЯ МАКРОСТРУКТУР СЛОВАРНОГО СОСТАВА Анотація   PDF
 
№ 13 (2015): Філологічні студії ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ПРИРАЩЕНИЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА Анотація   PDF
 
№ 16 (2017): Філологічні студії Вплив еволюційних процесів на структурно-типологічну кваліфікацію сучасної української мови Анотація   PDF
Олена Анатоліївна Дубова
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ВПЛИВ СПОЛУЧНИКІВ НА ФОРМУВАННЯ МОДАЛЬНОЇ СЕМАНТИКИ ЗУМОВЛЕНОЇ ГІПОТЕТИЧНОСТІ Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Нестеренко
 
№ 10 (2014): Філологічні студії ВЫМЫСЕЛ КАК ЛОЖЬ И ФАНТАЗИЯ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ Анотація   PDF
 
№ 7 (2012): Філологічні студії ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ : ПАРАМЕТРИ ВЕРБАЛЬНОЇ І НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація   PDF
Тетяна Федорівна Осіпова
 
№ 6.Ч.2 (2011): Філологічні студії Голобородько К. Ю. Ідіостиль Олександра Олеся : лінгвокогнітивна інтерпретація : [монографія] / Костянтин Голобородько. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 527, [1] с. Анотація   PDF
Жанна Василівна Колоїз
 
№ 17 (2018): Філологічні студії Голосова поведінка українців і білорусів: особливості комунікативного мовчання (на матеріалі фразеології) Анотація   PDF
Анна Глебівна Демиденко
 
№ 7 (2012): Філологічні студії ГРАДАЦІЙНІ ОПОЗИЦІЇ ДІЄСЛІВ Анотація   PDF
Юлія Віталіївна Ткаченко
 
№ 14 (2016): Філологічні студії Граматичні особливості українського перекладу німецькомовної аграрної літератури Анотація   PDF
 
№ 17 (2018): Філологічні студії Громадянська лірика Івана Франка, її художні особливості Анотація   PDF
Лариса Борисівна Стрюк, Карина Сергіївна Ткачук
 
№ 11 (2014): Філологічні студії ГРУПОВЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ДІЄСЛОВА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО (РОСЛИННИЦТВО)» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ТИПОЛОГІЯ Анотація   PDF
Роман Васильович Познанський
 
№ 4 (2010): Філологічні студії ДІАЛЕКТИЗМИ В РОМАНІ МАРІЇ МАТІОС «СОЛОДКА ДАРУСЯ» Анотація   PDF
Жанна Василівна Колоїз
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії ДІАЛЕКТИЗМИ В СУЧАСНОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ Анотація   PDF
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії ДА ПЫТАННЯ АБ СПОСАБАХ ВЫРАЖЭННЯ СУБ’ЕКТЫЎНАЙ МАДАЛЬНАСЦІ НА ТЭКСТАВЫМ УЗРОЎНІ Анотація   PDF
 
№ 14 (2016): Філологічні студії Демінутиви та аугментативи – виразники українського менталітету Анотація   PDF
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ДЕРИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Ірина Олександрівна Литовченко
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії ДЕРИВАЦІЙНІ ПРИСЛІВНИКИ З КОКФІКСОМ ПО-...-ОМУ В СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРКАХ Анотація   PDF
 
№ 4 (2010): Філологічні студії ДЕЩО ПРО УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА ТА ЇХНЮ ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЮ Анотація   PDF
Жанна Василівна Колоїз
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗНЯТТЯ ГРАМАТИЧНОЇ НЕОДНОЗНАЧНОСТІ СЛОВОФОРМ У ТЕКСТАХ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗОВИХ І ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ) Анотація   PDF
Ганна Володимирівна Карнаух
 
№ 7 (2012): Філологічні студії ДЕЯКІ ГРАМАТИЧНІ ТРУДНОЩІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕКСТІВ) Анотація   PDF
Оксана Андріївна Остроушко
 
№ 13 (2015): Філологічні студії ДЕЯКІ СИНТАГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ ПРИ ЗІСТАВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ, АНГЛІЙСЬКИХ ТА ПОРТУГАЛЬСЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ У ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОМУ ПРАВІ Анотація   PDF
 
101 - 125 з 784 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>