Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 14 (2016): Філологічні студії Граматичні особливості українського перекладу німецькомовної аграрної літератури Анотація   PDF
 
№ 11 (2014): Філологічні студії ГРУПОВЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ДІЄСЛОВА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО (РОСЛИННИЦТВО)» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ТИПОЛОГІЯ Анотація   PDF
Роман Васильович Познанський
 
№ 4 (2010): Філологічні студії ДІАЛЕКТИЗМИ В РОМАНІ МАРІЇ МАТІОС «СОЛОДКА ДАРУСЯ» Анотація   PDF
Жанна Василівна Колоїз
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії ДІАЛЕКТИЗМИ В СУЧАСНОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ Анотація   PDF
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії ДА ПЫТАННЯ АБ СПОСАБАХ ВЫРАЖЭННЯ СУБ’ЕКТЫЎНАЙ МАДАЛЬНАСЦІ НА ТЭКСТАВЫМ УЗРОЎНІ Анотація   PDF
 
№ 14 (2016): Філологічні студії Демінутиви та аугментативи – виразники українського менталітету Анотація   PDF
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ДЕРИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Ірина Олександрівна Литовченко
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії ДЕРИВАЦІЙНІ ПРИСЛІВНИКИ З КОКФІКСОМ ПО-...-ОМУ В СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРКАХ Анотація   PDF
 
№ 4 (2010): Філологічні студії ДЕЩО ПРО УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА ТА ЇХНЮ ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЮ Анотація   PDF
Жанна Василівна Колоїз
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗНЯТТЯ ГРАМАТИЧНОЇ НЕОДНОЗНАЧНОСТІ СЛОВОФОРМ У ТЕКСТАХ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗОВИХ І ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ) Анотація   PDF
Ганна Володимирівна Карнаух
 
№ 7 (2012): Філологічні студії ДЕЯКІ ГРАМАТИЧНІ ТРУДНОЩІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕКСТІВ) Анотація   PDF
Оксана Андріївна Остроушко
 
№ 13 (2015): Філологічні студії ДЕЯКІ СИНТАГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ ПРИ ЗІСТАВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ, АНГЛІЙСЬКИХ ТА ПОРТУГАЛЬСЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ У ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОМУ ПРАВІ Анотація   PDF
 
№ 8 (2012): Філологічні студії ДЖЕРЕЛА ЗБАГАЧЕННЯ ЛЕКСИКИ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ЕТАПІ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ Анотація   PDF
Олена Василівна Тихоненко
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ДИДАКТИЧНИЙ СУПРОВІД У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СЛОВОТВІРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НЕВІДМІНЮВАНИХ ІМЕННИКІВ У ЗМІСТІ КУРСУ «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА» Анотація   PDF
Ксенія Анатоліївна Качайло, Тетяна Михайлівна Мішеніна
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ДИНАМІКА ЛЕКСИКИ ОДЯГУ В ГОВІРКАХ СЕРЕДНЬОГО ПОЛІССЯ Анотація   PDF
Галина Іванівна Гримашевич
 
№ 13 (2015): Філологічні студії ДИНАМІКА ОСОБОВОГО ІМЕННИКА м. КІРОВОГРАДА НАПРИКІНЦІ XVІІІ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
 
№ 11 (2014): Філологічні студії ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ПЕРЦЕПТИВНОЇ ЛЕКСИКИ (на матеріалі української, польської та англійської мов) Анотація   PDF
 
№ 14 (2016): Філологічні студії Дискурс мистецтва в поезіях Володимира Самійленка Анотація   PDF
 
№ 14 (2016): Філологічні студії Дистрибутивні характеристики суб’єктних дієслівних предикатів стану Анотація   PDF
 
№ 10 (2014): Філологічні студії ДИСТРИБУТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБ’ЄКТНО-ОБ’ЄКТНИХ ПРИСЛІВНИКОВИХ ПРЕДИКАТІВ СТАНУ Анотація   PDF
 
№ 7.Ч.2 (2012): Філологічні студії ДО ПИТАННЯ ЛЕКСИЧНОГО ТА СЕМАНТИЧНОГО КАЛЬКУВАННЯ В ПУБЛІЦИСТИЦІ М. ГРУШЕВСЬКОГО Анотація   PDF
Галина Петрівна Клімчук
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ДО ПИТАННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Лариса Богданівна Шутак
 
№ 7 (2012): Філологічні студії ДО ПИТАННЯ ПРО ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ ОПОЗИЦІЇ СУРЯДНІСТЬ / ПІДРЯДНІСТЬ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF
Тетяна Олександрівна Шундель
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕХІДНІСТЬ У СИСТЕМІ ЧАСТИН МОВИ Анотація   PDF
 
101 - 125 з 703 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>