Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ДО ПИТАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ ПРЕДИКАТІВ СТАНУ Анотація   PDF
Наталія Анатоліївна Березовська-Савчук
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ДО ПИТАННЯ СТИЛІСТИЧНОГО МАРКУВАННЯ ЛЕКСИКИ В ЕЛЕКТРОННИХ СЛОВНИКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Наталія Михайлівна Сінкевич
 
№ 11 (2014): Філологічні студії ДО ПРАВОПИСНИХ ПИТАНЬ У ПРАЦЯХ ВАСИЛЯ СІМОВИЧА Анотація   PDF
 
№ 8 (2012): Філологічні студії ДО ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ СПОЛУЧНИКОВИХ І БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ Анотація   PDF
Наталя Володимирівна Єршова
 
№ 7.Ч.2 (2012): Філологічні студії ДО ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНИХ ЯВИЩ У СФЕРІ ФРАЗЕОЛОГІЇ: ВАРІАТИВНІСТЬ ПАРАЛІНГВАЛЬНИХ СТАЛИХ ВИРАЗІВ Анотація   PDF
Ганна Глебівна Демиденко
 
№ 7.Ч.2 (2012): Філологічні студії ДО ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ПРИЙМЕННИКІВ У МОВІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
Любов Іванівна Конюхова, Ольга Вадимівна Колодка
 
№ 15 (2016): Філологічні студії Духовний код як лінгвокультурний еталон нації (на матеріалі паремійних кліше) Анотація   PDF
Наталя Миколаївна Шарманова
 
№ 13 (2015): Філологічні студії ЕВОЛЮЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА ПОНЯТТЯ КОНЦЕПТУ ЯК ОДИНИЦІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Анотація   PDF
 
№ 15 (2016): Філологічні студії Еквіваленти речень як засоби експресивного синтаксису в художньому тексті Анотація   PDF
Тетяна Іванівна Вавринюк
 
№ 8 (2012): Філологічні студії ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ВИМІРИ БУТТЯ В НОВЕЛІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО «ХВАЛА ЖИТТЮ!» Анотація   PDF
Любов Миколаївна Семененко
 
№ 15 (2016): Філологічні студії Екзистенційне наповнення архетипів, оприявлених у творчості Богдана-Ігоря Антонича Анотація   PDF
Жанна Миколаївна Свірська
 
№ 3 (2009): Філологічні студії ЕКОКОСМІЗМ ЯК ВИМІР СВІТОГЛЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ Анотація   PDF
Тетяна Михайлівна Мішеніна
 
№ 8 (2012): Філологічні студії ЕКСПРЕСИВНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТЕКСТУ Анотація   PDF
Ганна Євгенівна Хоменко
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ЕКСПРЕСИВНІСТЬ ЯК ФУНСКЦІОНАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ НОМІНАТИВНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ–МЖФІ Анотація   PDF
Наталія Валеріївна Леонова
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ЕКСПРЕСИВНЕ ВИРАЖЕННЯ ЛІНГВОКОНЦЕПТУ УКРАЇНА В ЛІТЕРАТУРІ УКРАЇНСЬКОГО РЕЗИСТАНСУ 40 – 50-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Наталія Омелянівна Дорогович
 
№ 6.Ч.2 (2011): Філологічні студії ЕКСПРЕСИВНИЙ СИНТАКСИС У ТЕКСТАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ Анотація   PDF
Ганна Євгенівна Хоменко
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії ЕЛІТАРНА МОВНА ОСОБИСТІСТЬ У СИНТАКСИЧНІЙ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ЕМОТИВНА ЛЕКСИКА В РЕЛІГІЙНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТРАКТАТІВ МАЙСТЕРА ЕКГАРТА) Анотація   PDF
Наталя Василівна Романова
 
№ 6.Ч.2 (2011): Філологічні студії ЕМОЦІЙНА СЕМАНТИКА ПАРАЛІНГВАЛЬНИХ ФРАЗЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ МОВЦЯ Анотація   PDF
Ганна Глебівна Демиденко
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ЕМОЦІЙНИЙ СТАН СТРАХУ ТА ЙОГО ВЕРБАЛІЗАЦІЯ У ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ Анотація   PDF
Ірина Ярославівна Кость
 
№ 5 (2010): Філологічні студії ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНІ ОЗНАКИ ВЛАСНИХ НАЗВ Анотація   PDF
Михайло Михайлович Торчинський
 
№ 4 (2010): Філологічні студії ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО) Анотація   PDF
Тетяна Іванівна Вавринюк
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії ЕПІСТОЛЯРІЙ Д.І. ЯВОРНИЦЬКОГО ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА КАТЕРИНОСЛАВЩИНІ Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ЕРГОНІМИ МІСТА ЛУЦЬКА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Юрій Юрійович Горожанов
 
№ 4 (2010): Філологічні студії ЕТНІЧНІ СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Малюга
 
126 - 150 з 703 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>