Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ЕТНІЧНА МАРКОВАНІСТЬ ВЛАСНИХ НАЗВ У ТВОРЧОСТІ В. З. НЕСТАЙКА (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ «ЧАРІВНІ ОКУЛЯРИ») Анотація   PDF
Марина Миколаївна Недогибченко
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ЕТНОКУЛЬТУРНЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «РІДИНИ», РЕПРЕЗЕНТОВАНЕ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Ірина Григорівна Шевченко
 
№ 10 (2014): Філологічні студії ЖІНОЧИЙ ДИСКУРС ДРАМАТИЧНОЇ ПОЕМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ОРГІЯ» Анотація   PDF
 
№ 15 (2016): Філологічні студії Жіночий дискурс повісті Любові Яновської «Мій роман» Анотація   PDF
Любов Миколаївна Семененко
 
№ 12 (2015): Філологічні студії Жанрові модифікації роману (на матеріалі творів В. Фолкнера і Вал. Шевчука). Анотація   PDF
 
№ 14 (2016): Філологічні студії Жанрова палітра і тематичний діапазон творчості єлизаветинського літератора Т. Неша Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНА СПЕЦИФІКА ОСВІТНЬОЇ РЕКЛАМИ УКРАЇНИ ХХІ СТ. Анотація   PDF
Ірина Борисівна Іванова
 
№ 3 (2009): Філологічні студії ЖАРГОНІЗОВАНИЙ ДИСКУРС: ДУХОВНИЙ ЗАНЕПАД ЧИ НОРМА? Анотація   PDF
Валентина Василівна Явір
 
№ 6.Ч.2 (2011): Філологічні студії З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРАМАТИКИ : СИНТАКСИЧНА ТЕОРІЯ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Малюга
 
№ 13 (2015): Філологічні студії З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ КОЛОРОНОМЕНІВ Анотація   PDF
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ СТАРИХ ТА СУЧАСНИХ ПРІЗВИЩ ПОЛТАВЩИНИ Анотація   PDF
Марина Анатоліївна Курушина
 
№ 10 (2014): Філологічні студії ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙМЕНУВАНЬ ЗІ СФЕРИ АВІАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ ІРРЕАЛЬНОЇ МОДАЛЬНОСТІ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Нестеренко
 
№ 10 (2014): Філологічні студії ЗАДЛЯ СТВОРЕННЯ ДОВЕРШЕНИХ ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ЗАКАРПАТСЬКІ МІКРОТОПОНІМИ БАСЕЙНУ РІЧКИ УЖА, МОТИВОВАНІ ТЕРМІНАМИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Анотація   PDF
Вероніка Федорівна Баньої
 
№ 13 (2015): Філологічні студії ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С ИСХОДНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ ‘СУХОЙ’, ‘ МОКРЫЙ’ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ) Анотація   PDF
 
№ 3 (2009): Філологічні студії ЗАПОЗИЧЕНІ СЛОВА В СУЧАСНОМУ СЛОВНИКУ ПОПКУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Валентина Іванівна Кажан, Раїса Павлівна Калініна
 
№ 6 (2011): Філологічні студії ЗАПОЗИЧЕННЯ АНГЛОМОВНИХ АЛЮЗИВНИХ НЕОЛОГІЗМІВ ЯК СТРАТЕГІЯ УКРАЇНСЬКОГО МЕДІА-МОВЛЕННЯ Анотація   PDF   PDF
Наталія Анатоліївна Ясинецька
 
№ 11 (2014): Філологічні студії ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ БАЗИ ПУБЛІЦИСТИКИ М. ГРУШЕВСЬКОГО Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОМПОНЕНТІВ СТРУКТУРИ АРХЕТИПУ ГЕРОЯ НІМЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ ПОБУТОВОЇ КАЗКИ Анотація   PDF
Ганна Віталіївна Давиденко
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Анотація   PDF
 
№ 7.Ч.2 (2012): Філологічні студії ЗАСОБИ МОВНОГО ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «ЧОЛОВІК» (ЗА РОМАНОМ В. ШКЛЯРА «ЗАЛИШЕНЕЦЬ») Анотація   PDF
Олена Володимирівна Архіпова
 
№ 9.Ч.2 (2013): Філологічні студії ЗАСОБИ ТА СПОСОБИ ІМЕНУВАННЯ ЖІНКИ НА ЛЬВІВЩИНІ Анотація   PDF
 
№ 3 (2009): Філологічні студії ЗВЕРТАННЯ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ Анотація   PDF
Олена Вікторівна Пасічна
 
№ 7.Ч.2 (2012): Філологічні студії ЗВУКОВИЙ ДЕКОР ПОЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО Анотація   PDF
Тетяна Михайлівна Мішеніна
 
151 - 175 з 703 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>