Редакційна політика

Галузь та проблематика

У збірнику наукових праць «Гендерна парадигма освітнього простору» публікуються оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки (гендерний аспект), методологічних основ гендерної освіти та практики гендерного виховання учнів і студентів у закладах освіти та позашкільних установах.

Тематичні напрями наукового видання:

1. Теоретико-методологічні засади гендерної освіти.

2. Гендерний підхід в освіті: історико-педагогічний аспект.

3. Реалізація гендерного підходу в навчальному процесі: дитячий садок - школа-ВНЗ.

4. Гендерний вимір сучасного життя: соціокультурні проблеми виховання.

5. Гендерна компетентність педагога: методичний супровід.

6. Досвід Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти.

7. Рецензії.

 

Політика розділів

Титул

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Зміст

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ:ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ДИТЯЧИЙ САДОК-ШКОЛА-ВНЗ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО ЖИТТЯ: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГЕНДЕРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА:МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДОСВІД ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МЕРЕЖІ ОСЕРЕДКІВ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

SUMMARY

Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Відомості про авторів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Періодичність публікації

Журнал публікується двічі на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...