Управління навчально-виховним процесом у ЗНЗ: гендерний аспект

Ірина Макаренко

Анотація


У статті розглянуто та проаналізовано проблему врахування гендерного підходу в освіті. Зокрема, виокремлено та охарактеризовано умови його реалізації в управлінні навчально-виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі. Окрім цього, наголошено на важливості дотримання певних вимог під час врахування гендерних особливостей учнів у процесі навчання.

Ключові слова: гендер, гендерний підхід, гендерна асиметрія, гендерна діяльність педагога, гендерний підхід в управлінні освітніми процесами.

Ирина Макаренко Управление учебно-воспитательным процессом в общеобразовательном учебном учреждении: гендерный аспект

В статье рассмотрена и проанализирована проблема гендерного подхода в образовании. В частности, выделены и охарактеризованы условия его реализации в управлении учебно-воспитательным процессом в общеобразовательном учебном заведении. Кроме этого, акцентировано внимание на важности выполнения требований во время учета гендерных особенностей учеников в процессе обучения.

Ключевые слова: гендер, гендерный подход, гендерная ассиметрия, гендерная деятельность педагога, гендерный подход в управлении образовательными процессами.

 

Iryna Makarenko MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN GENERAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: GENDER ASPECT

The issue of the gender perspective in education has been illustrated and analyzed in the article. In particular, the conditions for its implementation in the management of the educational process in secondary schools have been characterized. In addition, the importance of compliance with the requirements while taking into account gender peculiarities of students in the process of education has been emphasized.

Key words: gender, gender mainstreaming, gender asymmetry, gender activities of teachers, gender approach in the management of educational processes.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бондарчук О.І. Гендерні характеристики особистості та особливості їх урахування в управлінні ЗНЗ: конспект лекцій / О.І. Бондарчук. – К. : Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. – 2014. – 19 с.

Безушко С.В. Гендерний підхід як наукова перспектива в системі підготовки компетентного вчителя / С.В. Безушко // Педагогіка вищої та середньої школи: зб.наук.праць. – 2010. – Вип. 30. – С.249-255.

Квас О. Педагогічні умови соціалізації дітей молодшого шкільного віку / О. Квас // Молодь і ринок. – 2014. - № 4 (111). – С.7-11.

Кікінеджі О. Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи / О. Кікінеджі // Шлях освіти. – 2004. - № 4. – С.27-29.

Кравець В.П. Гендерна соціалізація молодших школярів [навч. посібник] / В.П. Кравець, Т.В. Говорун, О.М. Кікінеджі. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2011. – 192 с.

Федурина К.С. Гендерный подход в современном образовании [Электронный ресурс] / К.С.Федурина. – Режим доступа : http://conf.sfu-kras.ru.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.