Виявлення гендерних стереотипів у вихованні дітей молодшого шкільного віку

Світлана Пономаренко

Анотація


Розглянуто проблему гендерних стереотипів у дітей молодшого шкільного віку на матеріалі літературно-художніх видань. Визначено пріоритетні напрямки роботи щодо впровадження гендерного підходу в навчально-виховному процесі початкової школи.

Ключові слова: освіта та виховання, гендерний підхід, початкова школа.

Светлана Пономаренко ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СПЕТЕОТИПОВ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Расмотрено проблему генлерных стереотипов у детей младшего школьного возраста на материале литературно-художественных изданий.Определены приоритетные направления работы по внедрению гендерного подхода в навчально-виспитательном процессе начальной школы.

Ключевые слова: образование и воспитание, гендерный подход, начальная школа.

 

Svitlana Ponomarenko the Identification of gender stereotypes in the process of education of children of primary school age

The issue of gender stereotypes of children of primary school age has been analyzed on account of belles-lettres journals. Priority activities with reference to the implementation of gender approach into the process of education in primary schools have been determined.

Key words: education and training, gender approach, primary school.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Петренко О. Б. Проблема статеворольової соціалізації особистості у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : [монографія] / О. Б. Петренко. – Рівне : РДГУ, видавець Олег Зень, 2008. – 191 с.

Фролов П. Гендерна експертиза шкільних підручників / П. Фролов. – К., 2001. – 35 с.

Ярская-Смирнова Е. Неравенство или мультикультурализм / Е. Ярская-Смирнова // Высшее образование в России. – 2001. – № 4. – С. 102–111.

Літературне читання: підруч. для 2 кл. / О.Я.Савченко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 160 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.