Гендерна парадигма освітнього простору

"Гендерна парадигма освітнього простору" - наукове видання що містить значний доробок вчених-гендеристів та гендеристок, які представляють Всеукраїнську мережу осередків гендерної освіти ВНЗ.

Журнал «Гендерна парадигма освітнього простору» започатковано кафедрою педагогіки Криворізького державного педагогічного університету у січні 2015 року. У збірнику наукових праць «Гендерна парадигма освітнього простору» публікуються оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки (гендерний аспект), методологічних основ гендерної освіти та практики гендерного виховання учнів і студентів у закладах освіти та позашкільних установах.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ВИДАННЯ :

  1. Теоретико-методологічні засади гендерної освіти.
  2. Гендерний підхід в освіті: історико-педагогічний аспект.
  3. Реалізація гендерного підходу в навчальному процесі: дитячий садок – школа – ВУЗ
  4. Гендерний вимір сучасного життя: соціокультурні проблеми виховання.
  5. Гендерна компетентність педагога: методичний супровід.
  6. Рецензії

Зображення домашньої сторінки журналу

 

 

Зареєстровано рішенням Державної реєстраційної служби України щодо державної реєстрації та перереєстрації друкованих засобів масової інформації (наказ №11 від 14.01.2015 р.)

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...