Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору SUMMARY Подробиці   PDF
Т. Д.
 
№ 3-4 (2016): Гендерна парадигма освітнього простору SUMMARY Анотація   PDF
Т. Д.
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору [Рец.] : Гендер. Екологія. Здоровя: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 210-річчю Харківського національного медичного університету (Харків, 21-22 квітня 2015 р.), - Харків : ХНМУ, 2015. – 280 с. Анотація   PDF
Юлія Савельєва
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору [Рец.] : Ґендерні студії : матеріали доповідей учасників ІІ Міжвузівського науково-практичного семінару (22 квітня 2015 року) / Упоряд. : Г. Єрко, Т. Жалко, І. Ковальчук, І. Чемерис. – Луцьк : Терен, 2015. – 116 с. Анотація   PDF
Тетяна Жалко
 
№ 1 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору [Рец.] : Гендер для медій : [підручник із гендерної теорії для журналістів та інших соціогуманітарних спеціальностей] / [Л. Малес, Т. Марценюк, О. Плахотнік, О. Приходько, С. Шимко. Г. Ярманова]; за ред. М. Маєрчик.– К. : Критика, 2013. – 220 с. Анотація   PDF
Оксана Годованська
 
№ 3-4 (2016): Гендерна парадигма освітнього простору [Рец.] : Насильство у соціокультурному вимірі сьогодення: стан, причини та механізми подолання: навчально-методичний посібник [за заг. ред. О. А. Луценко, А. О. Поляничко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 291 с. Анотація   PDF
Тетяна Голованова
 
№ 3-4 (2016): Гендерна парадигма освітнього простору [Рец.] : Словник ґендерних термінів / Укладач Шевченко З. В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – 336 с. [Рец.] : Ґендерні відносини: архетип, стереотип, ідентичність / За заг. ред. Пушонкової О. А., Шевченко З. В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – 202 с. Анотація   PDF
Наталія Байдюк
 
№ 1 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору [Рец.]: «Общество. Гендер. История»: сборник статей и тезисов докладов V Всероссийской научной конференции с международным участием. Май 2014. – Липецк, 2014. – 48 с. Анотація   PDF
Тетяна Дороніна
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору «Сім’я постмодерну»: до питання підвищення компетентності соціального педагога Анотація   PDF
Юлія Савельєва
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Іграшковий ракурс гендерного виховання старших дошкільників Анотація   PDF
Маріанна Коченгіна
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Інтегрований курс «Гендерна психологія і педагогіка» у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до соціалізації учня Анотація   PDF
Світлана Тафінцева
 
№ 3-4 (2016): Гендерна парадигма освітнього простору Історія розвитку жіночого виборчого права в Другій Речі Посполитій (1918 – 1939 рр.) Анотація   PDF
Олександр Топоренко
 
№ 3-4 (2016): Гендерна парадигма освітнього простору Історичний аспект реалізації гендерного підходу в фаховій підготовці студентів вищої школи Анотація   PDF
Олена Білоус
 
№ 1 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Автори Анотація   PDF
Т. Д.
 
№ 1 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Аналіз досвіду соціостатевого виховання дітей в українській селянській родині ХІХ ‒ поч. ХХ ст.: стан, проблеми, перспективи Анотація   PDF
Анна Приходько
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Відомості про авторів Анотація   PDF
Т. Д.
 
№ 3-4 (2016): Гендерна парадигма освітнього простору Відомості про авторів Анотація   PDF
Т. Д.
 
№ 3-4 (2016): Гендерна парадигма освітнього простору Використання інтернет-майданчиків у гендерному вихованні студентської молоді Анотація   PDF
Світлана Тафінцева
 
№ 1 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Виховання студентів через залучення їх у навчальні проекти Анотація   PDF
Олена Купенко
 
№ 3-4 (2016): Гендерна парадигма освітнього простору Виявлення гендерних стереотипів у вихованні дітей молодшого шкільного віку Анотація   PDF
Світлана Пономаренко
 
№ 1 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Влияние гендерных ролей на формирование взаимоотношений родителей и детей в семье Анотація   PDF
Ельвіра Заредінова, Діляра Бекірова
 
№ 2 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Впровадження ідей гендерної рівності на основі розвитку партнерських відносин Анотація   PDF
Наталія Коніщева, Віктор Воропаев
 
№ 3-4 (2016): Гендерна парадигма освітнього простору Гендерні аспекти профорієнтаційної роботи з учнями середніх навчальних закладів Канади Анотація   PDF
Ольга Костюк
 
№ 1 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Гендерні взаємини в родині як чинник соціалізації дітей дошкільного віку Анотація   PDF
Леся Карнаух
 
№ 1 (2015): Гендерна парадигма освітнього простору Гендерні дослідження як складова процесу регулювання гендерних відносин у Швеції Анотація   PDF
Тамара Марценюк
 
1 - 25 з 88 результатів 1 2 3 4 > >>