Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Педагогіка вищої та середньої школи?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Збірник наукових праць «Педагогіка вищої та середньої школи», затверджений постановою президії Вищої атестаційної комісії України №1-05/1 від 10.02.2010р. як фахове видання з педагогічних наук, виходить тричі на рік:

- січень (статті подаються до 5 грудня);

- червень (статті подаються до 5 квітня);

- листопад (статті подаються до 5 жовтня).

Друкування наукових статей у фаховому збірнику здійснюється за рахунок авторів. Вартість публікації – 35 гривень за сторінку. Для штатних викладачів КДПУ - 25 гривень. Іногороднім учасникам необхідно здійснити додатковий внесок у розмірі 20 гривень для пересилання виданого збірника.

Статті докторів наук, професорів публікуються безкоштовно (без надання друкованої версії збірника). З електронною версією збірника, в якому буде опублікована стаття, можна буде ознайомитися на сайті (Архів):

http://journal.kdpu.edu.ua/pedag/issue/archive

Кошти надсилати: Зеленковій Наталії Іванівні, кафедра педагогіки, Криворізький державний педагогічний університет, проспект Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, 50086.

Контактний телефон: (067)916-56-38. Копію чека про cплату за публікацію необхідно надіслати у супровідному документі до статті.

 

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 3. Редакція приймає статті, що задовольняють окреслені вимоги.

  Автор статті відповідає за правильність і достовірність поданого матеріалу, точність цитування джерел та посилання на них.

  Потрібно розрізняти тире ( – ) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).

  Редакційна рада залишає за собою право редагувати текст. Статті, які не відповідають висунутим вимогам, відхилятимуться та не повертатимуться.

 4. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії.
 5. Якщо матеріал подається в рецензований розділ журналу, під час оформлення файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 6. Ознайомилися зі зразком оформлення статті, поданим в інформаційному листі.
 7. Для всіх статей, що подаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення (зокрема, сервісу "eTXTАнтіплагіат").
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
 1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
 2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватися виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватися та передаватися стороннім особам.