ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ РЕСУРСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ


Анотація


 

Крюков О. І., Луценко С. М. Інноваційна освіта як один із основних ресурсів модернізації сучасної держави.

У статті порушуються питання взаємозв’язку інноваційної освіти та розвитку держави, визначено принципи управління інноваційними освітніми процесами. Особлива увага приділяється інноваційному розвитку навчальних закладів. Авторами доведено, що саме інноваційний потенціал освіти стимулює розвиток суспільства та держави.

Ключові слова: інновація, інноваційна освіта, глобалізація, суспільство знань, відкрита педагогічна система.

 

Крюков А. И., Луценко С. М. Инновационное образование как один из основных ресурсов модернизации современного государства.

В статье поднимаются вопросы взаимосвязи инновационного образования и развития государства, определены принципы управления инновационными образовательными процессами. Особое внимание уделяется инновационному развитию учебных заведений. Авторами доказано, что именно инновационный потенциал образования стимулирует развитие общества и государства.

Ключевые слова: инновация, инновационное образование, глобализация, общество знаний, открытая педагогическая система.

 

Kryukov A. I, Lutsenko S. М. Innovation education as one of the main resources in modernization of the modern state.

In the article the issue of the relationship of innovative education and development of the state is highlidhted, the principles of innovative educational processes are defined. Special attention is paid to the development of innovative schools. The authors demonstrated that the innovative potential of education encourages the development of the society and the state.

Key words: innovation, innovation education, globalization, knowledge society, open educational system.

 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.