ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІДУ НАВЧАННІ В УМОВАХ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ


Анотація


Ткач Ю. М. Інтегративний підхід у навчанні в умовах фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів.

У статті обґрунтовано актуальність використання інтегративного підходу в навчанні в умовах фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів, зазначено, що інтеграція нині стає невід’ємним складником процесу розвитку сучасної освіти та науки, запропоновано означення понять «інтеграція», «інтегративний підхід», визначено основну мету застосування інтегративного підходу в навчанні майбутніх економістів.

Ключові слова: інтеграція, інтегративний підхід, фундаменталізація, професійна освіта.

 

Ткач Ю. Н. Интегративный подход в обучении в условиях фундаментализации профессиональной подготовки будущих экономистов.

В статье обоснована актуальность использования интегративного подхода в обучении в условиях фундаментализации профессиональной подготовки будущих экономистов, указано, что интеграция сейчас становится неотъемлемой составляющей процесса развития современного образования и науки, предложено определение понятий «интеграция», «интегративный подход», определена основная цель применения интегративного подхода в обучении будущих экономистов.

Ключевые слова: интеграция, интегративный подход, фундаментализация, профессиональное образование.

 

Tkach Yu. N. Integrative based approach in training in the context of fundamentalization of profesional training of future economists.

In the article the relevance of using integrative based approach in training in the context of fundamentalization of profesional training of future economists was founded, it was noted that integration is an essential part of the development of modern education and science, the definition of the concepts «integration», «integrative based approach» was proposed, the main purpose of integrative based approach application in the training of future economists was determined.

Key words: integration, integrative based approach, fundamentalization, professional education.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.