ІННОВАЦІЇ В МЕТОДОЛОГІЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ


Анотація


 

Кузьмінський А. І., Тарасенкова Н. А., Акуленко І. А. Інновації в методології методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи.

У статті обґрунтовано необхідність звернення до методології діатропічного підходу, схарактеризовано сутність діатропічних процедур і проілюстровано їх утілення в конструюванні змісту методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи.

Ключові слова: діатропічний підхід, діатропічний аналіз, методична підготовка майбутнього вчителя математики профільної школи.

 

Кузьминский А. И., Тарасенкова Н. А., Акуленко И. А. Инновации в методологии методической подготовки будущего учителя математики профильной школы.

В статье обоснована необходимость обращения к методологии диатропического подхода, раскрыта сущность диатропических процедур, проиллюстрировано их воплощение в конструировании содержания методической подготовки будущего учителя математики профильной школы.

Ключевые слова: диатропический подход, диатропический анализ, методическая подготовка будущего учителя математики профильной школы.

 

Kuzminskii A. I., Tarasenkova N. A., Akulenko I. A. Innovations in methodical training of future mathematics teacher profile school methodology.

The paper considers the needness to turn to the diatropic approach methodology, reveals the essence diatropic procedures, illustrates their objectification in the content of future math teacher’s of profile school methodical training.

Key words: diatropic approach, diatropic analysis, future mathematics teachers’ of profile school methodical preparation.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.