«ЛЕКЦИИ ИМЕЮТ БЫТЬ ЧИТАННЫМИ…» (ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ О. СТРОНІНИМ ПУБЛІЧНИХ ЧИТАНЬ У ПОЛТАВІ)


Анотація


Пилипенко В. В. «Лекции имеют быть читанными…» (до питання організації О. Строніним публічних читань у Полтаві).

Стаття присвячена освітній діяльності Олександра Івановича Строніна у сфері поширення практики читання публічних лекцій. Обґрунтовуються педагогічні, організаторські та адміністративні здібності вчителя в розглядуваному освітньому напрямі. Акцентується увага на тому, що О. Стронін розглядав публічні лекції як цілісний та самобутній проект позашкільної освіти.

Ключові слова: О. Стронін, жіноча гімназія, навчання, недільна школа, публічні лекції.

 

Пилипенко В. В. «Лекции имеют быть читанными…» (к вопросу организации А. Строниным публичных чтений в Полтаве).

В статье рассматривается деятельность Александра Ивановича Стронина в сфере распространения практики чтения публичных лекций. Обосновываются педагогические, организаторские и административные умения учителя в данном образовательном направлении. Акцентируется внимание на том, что А. Стронин рассматривал публичные лекции как целостный и самобытный проект внешкольного образования.

Ключевые слова:А. Стронин, женская гимназия, обучение, воскресная школа, публичные лекции.

 

Pilipenko V. V. «Lectures are to be read ...» (to the organization A. Stronina public readings in Poltava).

The article about A. Stronin`s educational activity in the field of public lectures. Author is substantiated pedagogical, organizational and management teachers ability as public lectures founder. Attention is accented on that A. Stronin considered the public lectures as holistic and original project of out of School Educational.

Key word: A. Stronin, Sunday school, women’s gymnasium, education, public lectures,.

 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.