ІМЕРСІЙНА ОСВІТА В КАНАДІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ МОВИ


Анотація


Устименко В. В. Імерсійна освіта в Канаді як ефективний засіб вивчення другої мови.

У статті розглядається досвід використання французьких імерсійних програм в освіті Канади, розкриваються характерні особливості такого виду навчання, зважаючи на потреби сучасного канадського суспільства. Особлива увага звертається на ефективність імерсійної освіти під час засвоєння другої мови.

Ключові слова: Канада, імерсійна освіта, імерсійні програми, мультилінгвізм.

 

Устименко В. В. Иммерсионное образование в Канаде как эффективный способ изучения второго языка.

В статье рассматривается опыт использования французских иммерсионных программ в образовании Канады, раскрываются характерные особенности такого вида обучения, учитывая потребности современного канадского общества. Особое внимание уделяется эффективности иммерсионного образования при освоении второго языка.

Ключевые слова: Канада, иммерсионное образование, иммерсионные программы, мультилингвизм.

 

Ustimenko V. V. Immersion education in Canada as an effective method of learning second language.

The article examines the experience of using French immersion programs in education of Canada, characteristics of such type of training are shown taking into consideration the requirements of modern Canadian society. The special attention is paid to the effectiveness of immersion education while learning second language.

Key words: Canada, immersion education, immersion programs, multilingualism.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.