THE STAGES OF RELIGIOUS EDUCATION AT THE ESTABLISHMENTS OF PUBLIC SECONDARY EDUCATION OF FRG IN 1945-2012

Т. О. Arterchuk

Анотація


У статті зроблено спробу визначити етапи релігійного виховання в закладах загальної середньої освіти ФРН в 1945-2012 рр., визначено історичні межі кожного етапу, визначено ключові події, які вплинули на хід релігійної освіти, названо методологічні основи, імена освітян, які зробили важливий внесок у релігійне виховання учнів, проаналізовано якісні та кількісні зміни, які відбулися на кожному етапі релігійного виховання.

Ключові слова: етапи релігійного виховання школярів, німецька релігійна педагогіка, критерії розподілу на періоди.

In the article an attempt has been made to determine the stages of religious education at the establishments of public secondary education of FRG in 1945-2012; it defined historical frames of every stage, determined key events which influenced the course of religious education, named methodological bases, teachers who made an important contribution into religious education, analyzed qualitative and quantitative changes which took place in every stage of religious education.

Key words: stages of religious education of schoolchildren, German religious pedagogy, criteria of division into periods.


Повний текст:

DOC (English)

Посилання