ІНТЕГРАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ІЗ ДИСЦИПЛІНАМИ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

Наталя Іванівна Євтушенко

Анотація


Євтушенко Н. І. Інтеграція іноземних мов за професійним спрямуванням Із дисциплінами гуманітарного циклу.

У статті здійснено спробу проаналізувати інтегрований підхід у навчанні й довести, що інтегроване навчання іноземних мов за професійним спрямуванням з дисциплінами гуманітарного циклу дає набагато кращий результат у порівнянні з традиційним вивченням предметів.

Ключові слова: інтегрований підхід, іноземні мови за професійним спрямуванням, гуманітарні дисципліни, пізнавальна самостійність майбутніх учителів.

Евтушенко Н. И. Интеграция иностранных языков профессиональной направленности с дисциплинами гуманитарного цикла.

В статье сделана попытка проанализировать интегрированный подход в обучении и доказать, что интегрированное обучение иностранным языкам профессиональной направленности с дисциплинами гуманитарного цикла дает гораздо лучший результат по сравнению с традиционным изучением предметов.

Ключевые слова: интегрированный подход, иностранные языки профессиональной направленности, гуманитарные дисциплины, познавательная самостоятельность будущих учителей.

Evtushenko N. I. Integration of foreign languages of professional orientation with humanitarian disciplines.

The article deals with attempts of analyzing of integrated approach in learning and proving that integrated teaching of foreign languages of professional orientation with humanitarian disciplines gives a much better result than the traditional one of subjects.

Key words: integrated approach, foreign languages of professional orientation, humanitarian disciplines, cognitive independence of future teachers.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.