ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ МИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

О. О. Павленко

Анотація


На прикладі українського досвіду у статті висвітлено проблемні моменти впровадження міжнародних стандартів у галузі транзитних перевезень, які стосуються стандартів безпеки та спрощення світової торгівлі SAFE, а також стандартів Всесвітньої митної організації щодо підготовки й підвищення кваліфікації фахівців у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова: рамкові стандарти безпеки SAFE, міжнародні професійні стандарти, підготовка, транзитні перевезення.

In the article (using the Ukrainian experience) there are considered problematic aspects of implementation of international standards in the field of international transit, which concern safety standards and world trade facilitation SAFE Framework of Standards as well as training and professional development of specialists in foreign economic activity.

Key words: SAFE Framework of Standards, international professional standards, training, international transit.


Повний текст:

DOC

Посилання