Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 44 (2015) ACCORDION TRAINING IN MUSIC SCHOOLS IN SERB ACADEMICALLY POPULAR TYPE Анотація   PDF
 
№ 48 (2016) IНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАЦIЙНI ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОЛЬ IНФОРМАЦIЇ В УМОВАХ РАДИКАЛЬНОЇ МОДЕРНIЗАЦIЇ СУСПIЛЬСТВА Анотація   PDF
Олександр Іванович Дрогайцев
 
№ 34 (2012) THE STAGES OF RELIGIOUS EDUCATION AT THE ESTABLISHMENTS OF PUBLIC SECONDARY EDUCATION OF FRG IN 1945-2012 Анотація   DOC (English)
Т. О. Arterchuk
 
№ 44 (2015) «LIFELONG LEARNING»  НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ – НЕОБХІДНА ВИМОГА ЧАСУ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) «АВТОРСЬКА ШКОЛА»: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, РІЗНОВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
 
№ 41 (2014) «ЛЕКЦИИ ИМЕЮТ БЫТЬ ЧИТАННЫМИ…» (ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ О. СТРОНІНИМ ПУБЛІЧНИХ ЧИТАНЬ У ПОЛТАВІ) Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) ЄВРОПЕЙСЬКІ ОСВІТНІ СТАНДАРТИ ЯК ОРІЄНТИР ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
 
№ 35 (2012) ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ Анотація   PDF
О. М. Міщенко
 
№ 33 (2011) ЄДНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТА ЕМОЦІЙНОЇ СФЕР ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА У ПРОЦЕСІ ГРИ Анотація   DOC
Р. В. Кондратенко
 
№ 38 (2013) ІІНТЕГРАЦІЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Олена Миколаївна Пономарьова
 
№ 37 (2013) ІІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
І. В. Онищенко
 
№ 37 (2013) ІГРОВЕ ЕМОЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ Анотація   PDF
Л. В. Кужільна
 
№ 40 (2014) ІДЕЇ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ В ПЕРІОД ХІХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ІДЕАЛІЗМ ТА РЕАЛІЗМ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ Анотація   DOC
О. В. Невмержицька
 
№ 47 (2016) ІМІДЖЕВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА НОВАЦІЯ Анотація   PDF
Тетяна Яківна Довга
 
№ 42 (2014) ІМЕРСІЙНА ОСВІТА В КАНАДІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ МОВИ Анотація   PDF
 
№ 41 (2014) ІМПЕРАТИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПЕРСПЕКТИВ – ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО ІНШОМОВНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
 
№ 34 (2012) ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ МИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД Анотація   DOC
О. О. Павленко
 
№ 39 (2013) ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК АКТУАЛЬНА ДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
 
№ 43 (2014) ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ФІЗИКІВ НА ЗАСАДАХ ВИМОГ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
 
№ 48 (2016) ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА ЗI СТУДЕНТАМИ ОРКЕСТРОВОЇ СЕКЦІЇ НА ФАКУЛЬТЕТІ МИСТЕЦТВ У КЛАСI ОСНОВНОГО ТА ДОДАТКОВОГО МУЗИЧНИХ IНСТРУМЕНТIВ Анотація   PDF
Георгій Олегович Бiлоненко, Іван Анатолійович Касілов, Євген Сергійович Корольков
 
№ 40 (2014) ІННОВАЦІЇ В МЕТОДОЛОГІЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМООСВІТИ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
О. Б. Кисельова
 
№ 44 (2015) ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ РЕСУРСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
 
№ 34 (2012) ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Анотація   DOC
Л. Є. Тимофієва
 
№ 46 (2015) ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІДУ НАВЧАННІ В УМОВАХ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Анотація   PDF
 
№ 42 (2014) ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ІНТЕГРАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ІЗ ДИСЦИПЛІНАМИ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ Анотація   PDF
Наталя Іванівна Євтушенко
 
№ 37 (2013) ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ І НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
В. В. Прошкін
 
№ 48 (2016) ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ І НАУКИ : ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Валентина Миколаївна Вакуленко
 
1 - 30 з 965 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>