Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 37 (2013) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЕКТУВАННІ МЕТИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
О. В. Катеруша
 
№ 41 (2014) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) КОМПЕТЕНТНІСТЬ І САМОСТІЙНІСТЬ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
 
№ 41 (2014) КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОВЕДЕННІ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХТА СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ З УЧНЯМИ Анотація   PDF
 
№ 40 (2014) КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА У ПРОЦЕСІ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
 
№ 47 (2016) КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА Анотація   PDF
Наталия Александровна Есина
 
№ 43 (2014) КОМПОНЕНТИ І ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ДОМОЗНАВСТВО» В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
 
№ 48 (2016) КОМПОНЕНТИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЛІСОТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Оксана Євгенівна Гриджук
 
№ 46 (2015) КОМПОНЕНТНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ЯК СКЛАДНИК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Олександр Іванович Дрогайцев
 
№ 33 (2011) КОМП’ЮТЕРНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Анотація   DOC
О. І. Дрогайцев
 
№ 45 (2015) КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТАРШОКЛАСНИКІВ Анотація   PDF
 
№ 41 (2014) КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) КОМУНІКАТИВНА ПІДГОТОВКА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ДЛЯ РОБОТИ З ПАЦІЄНТАМИ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ПСИХІЧНОХВОРИМИ Анотація   PDF
 
№ 43 (2014) КОМУНІКАТИВНИЙ СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) КОНТАМІНАЦІЯ ПОНЯТЬ «ОСВІТНІЙ ПРОСТІР» ТА «ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ» В СУЧАСНОМУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
 
№ 40 (2014) КОНТЕКСТНЕ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З БІОНЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ Анотація   PDF
 
№ 48 (2016) КОНТЕКСТУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ У ВНЗ Анотація   PDF
Вікторія В’ячеславівна Желанова
 
№ 38 (2013) КОНЦЕПТ МАТЕРИНСТВА ЯК СКЛАДНИК ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Марина Володимирівна Сіренко
 
№ 35 (2012) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДИДАКТИКИ БАГАТОМОВНОСТІ В НІМЕЧЧИНІ Анотація   PDF
В. А. Гаманюк
 
№ 37 (2013) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО САМОВИРАЖЕННЯ В УМОВАХ ДНЗ Анотація   PDF
А. М. Аніщук
 
№ 39 (2013) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
 
№ 43 (2014) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ Анотація   PDF
 
№ 34 (2012) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ (ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ) Анотація   DOC
Т. Г. Качалова
 
№ 39 (2013) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
 
№ 40 (2014) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
 
№ 35 (2012) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Т. В. Питинак
 
№ 40 (2014) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЗДІЙСНЕННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТАМИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
Наталя Вадимівна Кулєшова
 
№ 42 (2014) КОНЦЕПЦІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
 
271 - 300 з 965 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>