Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 48 (2016) КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ ГІРНИЧОГО ІНЖЕНЕРА В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ (ШКОЛА – ВНЗ – ПІДПРИЄМСТВО) Анотація   PDF
Микола Іванович Ступнік, Володимир Станіславович Моркун, Зінаїда Павлівна Бакум, Вікторія Василівна Ткачук
 
№ 47 (2016) КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ: ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МАТЕМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ Анотація   PDF
Сергій Петрович Семенець
 
№ 41 (2014) КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) КРЕАТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ЗМІСТ І СТРУКТУРА Анотація   PDF
Наталя Олександрівна Чувасова
 
№ 40 (2014) КРИТЕРІЇ ВИБОРУ УЧНЯМИ ХІМІЧНОГО ФАКУЛЬТАТИВУ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ Анотація   PDF
Світлана Вікторівна Соколова
 
№ 47 (2016) КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Баруліна Юлія Олександрівна
 
№ 34 (2012) КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЕСТЕТИЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ Анотація   DOC
Т. В. Батрак
 
№ 35 (2012) КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
О. В. Полозенко
 
№ 33 (2011) КРОСКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ Анотація   DOC
О. О. Пальчикова
 
№ 37 (2013) КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
В. Є. Андріанов, Т. В. Андріанов
 
№ 37 (2013) КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ (ІДЕЇ ТА ДОСВІД ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ КІНЦЯ ХIХ–ПОЧАТКУ ХХ СТ.) Анотація   PDF
О. В. Канарова
 
№ 35 (2012) КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ НАРОДНОГО МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Г. О. Білоненко, Є. С. Корольков
 
№ 44 (2015) КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Наталя Анатоліївна Овчаренко
 
№ 33 (2011) ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   DOC
К. В. Бабко
 
№ 40 (2014) ЛІНГВІСТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГА Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
Н. О. Голівер
 
№ 41 (2014) ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛМІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ КІНОМИСТЕЦТВА Анотація   PDF
 
№ 48 (2016) МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ПРИ СТРУКТУРУВАННІ ЗМІСТУ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Вікторія Олександрівна Устінова
 
№ 37 (2013) МІЖНАРОДНА КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ Анотація   PDF
В. А. Погребняк
 
№ 37 (2013) МАТЕМАТИЧНА АЛГОРИТМІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ, СТРУКТУРА ТА РІВНІ Анотація   PDF
В. В. Корольський, А. М. Капіносов
 
№ 34 (2012) МАТЕМАТИЧНА ПОНЯТІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ, СТРУКТУРА ТА РІВНІ Анотація   DOC
В. В. Корольський, А. М. Капіносов
 
№ 35 (2012) МЕДІАОСВІТА – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ТА ЗАСІБ ЗАХИСТУ МОЛОДІ ВІД ВПЛИВУ НЕГАТИВНОГО МЕДІАКОНТЕНТУ Анотація   PDF
О. В. Бурім
 
№ 43 (2014) МЕТOДOЛOГIЧНИЙ AСПЕКТ OЦIНЮВAННЯ НAВЧAЛЬНИХ ДOСЯГНЕНЬ СТУДЕНТIВ ІЗ ВИКOPИСТAННЯМ ТЕСТOВOГO КOНТPOЛЮ Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) МЕТОД ПРОЕКТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) МЕТОД ПРОЕКТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
 
№ 43 (2014) МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ОДИН З АКТИВНИХ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ РОБОТИ НАД ПОНЯТТЯМИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ Анотація   PDF
М. В. Золочевська
 
301 - 330 з 965 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>