Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 42 (2014) МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) МЕТОДИКА ФОРМОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДПМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА» Анотація   PDF
 
№ 41 (2014) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 7 КЛАСУ УПРАВЛІНСЬКИХ УМІНЬ У НАВЧАННІ ХІМІЇ Анотація   PDF
 
№ 40 (2014) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВОКАЛЬНО-СЛУХОВОГО САМОКОНТРОЛЮ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У КЛАСІ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ Анотація   PDF
 
№ 46 (2015) МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ "ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ" У СТАРШІЙ ШКОЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ І ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ Анотація   PDF
 
№ 42 (2014) МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ Анотація   PDF
Ліана Володимирівна Бурчак
 
№ 46 (2015) МЕТОДЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ Анотація   PDF
 
№ 43 (2014) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕБ-КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВИДУ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   DOC
О. Я. Коваленко
 
№ 37 (2013) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФРІДРІХА ФРЬОБЕЛЯ Анотація   PDF
О. Е. Анісімова
 
№ 44 (2015) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СВІДОМОСТІ ШКОЛЯРІВ У ПРОСТОРІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УРОКУ Анотація   PDF
Ю. О. Баруліна
 
№ 38 (2013) МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ ГАЛИЧИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ. Анотація   PDF
Тарас Михайлович Савшак
 
№ 46 (2015) МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ВИХОВАННЯ УЧНІВ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) МЕТОДОЛОГІЯ СЛОВОЦЕНТРИЗМУ МОВНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ У ТВОРАХ ФРАНЦУЗЬКИХ ФІЛОСОФІВ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
О. Б. Полєвікова
 
№ 37 (2013) МОВА МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ Анотація   PDF
О. В. Хоменко
 
№ 37 (2013) МОВНА СИТУАЦІЯ ПІВДЕННО-CХІДНОГО РЕГІОНУ І ВРАХУВАННЯ ЇЇ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Л. І. Казанцева
 
№ 47 (2016) МОДЕЛЬ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ Анотація   PDF
Аліна Вікторівна Бугра
 
№ 42 (2014) МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
В. М. Король
 
№ 33 (2011) МОДЕЛЮВАННЯ І СХЕМАТИЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ КОГНІТИВНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Анотація   DOC
О. М. Ярошенко
 
№ 33 (2011) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ В СТАРШИХ КЛАСАХ Анотація   DOC
Н. В. Гнілуша
 
№ 47 (2016) МОДЕЛЮВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ДІАГНОСТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Наталія Михайлівна Борисенко, Наталія Іванівна Сидоренко
 
№ 41 (2014) МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЗАДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
 
№ 34 (2012) МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЄЗНАВЧОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ Анотація   PDF
О. В. Бондаренко
 
№ 45 (2015) МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД ТА ПРІОРИТЕТИ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) МОДЕРНІЗАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 60-х – СЕРЕДИНІ 80-х РОКІВ ХХ ст. Анотація   PDF
Олеся Миколаївна Мегем
 
331 - 360 з 965 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>