Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 41 (2014) МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ХІМІЇ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ Анотація   PDF
 
№ 47 (2016) МОЖЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ТА КОНТЕКСТНОГО ПІДХОДІВ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
Тетяна Федорівна Бочарникова
 
№ 46 (2015) МОЖЛИВОСТІ РОЗРОБОК ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА БАЗІ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТФОРМИ MOODLE ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) МОРАЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї І ШКОЛИ Анотація   PDF
 
№ 35 (2012) МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ-АГРАРІЇВ Анотація   PDF
О. С. Резунова
 
№ 35 (2012) МОТИВАЦІЯ УЧІННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
С. О. Скидан
 
№ 47 (2016) МОТИВАЦІЯ УЧІННЯ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
Іванна Вікторівна Размолодчикова
 
№ 44 (2015) МУЗИЧНІ ЗДІБНОСТІ, ЇХ СУТНІСТЬ І РОЗВИТОК У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) МУЗИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА Анотація   DOC
М. В. Вікторова
 
№ 37 (2013) МУЗИЧНА ОСВІТА У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ (ПОЧАТОК ХХ СТ.) Анотація   PDF
С. І. Матвієнко
 
№ 37 (2013) МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НОВОЇ ФОРМАЦІЇ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
М. М. Шуть
 
№ 37 (2013) МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ С. МОКРАНЬЦА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ СЕРБІЇ Анотація   PDF
О. А. Устименко-Косоріч
 
№ 45 (2015) НАВЧАЛЬНІ КУРСИ-СЕМІНАРИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ США Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) НАВЧАЛЬНИЙ САЙТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ Анотація   DOC
К. О. Морозова
 
№ 40 (2014) НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА – СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
 
№ 34 (2012) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ЯК СУЧАСНИЙ ДИДАКТИЧНИЙ ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ Анотація   DOC
О. А. Коновал
 
№ 48 (2016) НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
Ірина Володимирівна Онищенко
 
№ 39 (2013) НАВЧАННЯ «ЗА ПРОФІЛЕМ»: УКРАЇНСЬКА ШКІЛЬНА ОСВІТА В ПОШУКУ НОВОЇ МОДЕЛІ Анотація   PDF
 
№ 34 (2012) НАВЧАННЯ КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ Анотація   DOC
О. В. Гладка
 
№ 37 (2013) НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ Анотація   PDF
В. Г. Златніков
 
№ 46 (2015) НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕТАЛРГІВМАТЕМАТИЧНОГОМОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНИХ ЗАДАЧ Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) НАВЫК ПОСТРОЕНИЯ КОРРЕКТНОЙ СИТУАЦИОННОЙ ОСОЗНАННОСТИ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЁЖНОСТИ ЛЁТНОГО СОСТАВА Анотація   PDF
 
№ 42 (2014) НАЙВАЖЛИВІШІ АСПЕКТИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЛІСОТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
 
№ 42 (2014) НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) НАУКОВІ ШКОЛИ ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
Т. І. Койчева
 
№ 39 (2013) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В РЕГІОНІ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА ПРО МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Л. М. Ракітянська
 
№ 41 (2014) НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «УМІННЯ САМОСТІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ» Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ Анотація   DOC
Л. У. Алимова
 
361 - 390 з 965 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>