Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 41 (2014) НЕГАТИВНІ ЧИННИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ГРУПОВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) НЕТРАДИЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОСМИСЛЕННЯ РЕГУЛЯТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПРИНЦИПУ ҐРУНТОВНОСТІ ЗНАНЬ Анотація   PDF
Володимир Миколайович Онопа
 
№ 38 (2013) НОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
Олександр Андрійович Коновал, Тетяна Іванівна Туркот
 
№ 42 (2014) НОВІ МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
 
№ 34 (2012) НОВІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ Анотація   DOC
О. А. Коновал, Т. І. Туркот
 
№ 48 (2016) НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Анотація   PDF
Ганна Миколаївна Шалацька
 
№ 39 (2013) НОРМАТИВНИЙ КУРС «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ» У ФОРМУВАННІ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ МОДЕЛЮВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Діна Миколаївна Тюріна
 
№ 47 (2016) ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ Анотація   PDF
Лиана Анатольевна Порохня
 
№ 44 (2015) ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЯК ЗАСІБ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ІНТЕГРУВАННЯ Анотація   PDF
 
№ 47 (2016) ОБҐРУНТУВАННЯ РІВНІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПІД ЧАС ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Ігор Григорович Блощинський
 
№ 41 (2014) ОГЛЯД ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) ОНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ҐРУНТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ Й НАПРЯМИ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ОНТОЛОГІЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
І. М. Мельничук
 
№ 41 (2014) ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
 
№ 43 (2014) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   DOC
І. Ю. Сіняговська
 
№ 46 (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧИЙ НАПРЯМ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МУЗИКАНТІВ Анотація   PDF
 
№ 40 (2014) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВПЛИВУ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН НА ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ Анотація   PDF
А. М. Старєва
 
№ 46 (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКИХ НАВИЧОК НА ЗАСАДАХ ЖАНРОВОГО ПІДХОДУ В УЧНІВ ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ ШКІЛ Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДІАЛОГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В МАЛИХ НАВЧАЛЬНИХ ГРУПАХ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Ірина Анатоліївна Микитюк
 
№ 38 (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ АТЕСТАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ У ГРЕЦІЇ Анотація   PDF
Олена Борисівна Проценко
 
№ 45 (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ДИДАКТИЧНА УМОВА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАГІСТРАНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ОРГАНІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА Анотація   DOC
О. В. Ковшар
 
№ 40 (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ТА ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ ЯК УМОВА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Дишлева
 
391 - 420 з 965 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>