Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 43 (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ У КЛАСАХ ГЕОГРАФІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Лілія Олександрівна Бондар
 
№ 39 (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ Анотація   PDF
 
№ 41 (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ «ШКОЛА – ВНЗ» Анотація   PDF
 
№ 34 (2012) ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ЛІНГВО- ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОДИДАКТИЧНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   DOC
Т. М. Мішеніна
 
№ 46 (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НЕВІДМІНЮВАНИМИ ІМЕННИКАМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ПРОБЛЕМНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З КРАЄЗНАВЧИМ МАТЕРІАЛОМ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ Анотація   DOC
О. Р. Лиховид
 
№ 41 (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ГІРНИЧИХ ІНЖЕНЕРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ КУРСУ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ» Анотація   DOC
Ю. В. Вассалатій
 
№ 37 (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Т. А. Тернавська
 
№ 45 (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ДОВИШІВСЬКОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ОРГАНІЗОВАНІСТЬ ЯК ОДНА З ГОЛОВНИХ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА Анотація   PDF
І. І. Черемісова
 
№ 44 (2015) ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ГЕРМАНИИ Анотація   PDF
 
№ 43 (2014) ОСВІТА ЯК ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙ І ВИКЛИКІВ ЧАСУ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ОСВІТНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ: МОВНО-ПОЛІТИЧНИЙ СКЛАДНИК Анотація   PDF
Віта Анатоліївна Гаманюк
 
№ 35 (2012) ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «СИСТЕМА» В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ НАУКОВИХ ЗНАНЬ Анотація   PDF
Н. Т. Тверезовська, Т. В. Тарнавська
 
№ 37 (2013) ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Л. А. Матвійчук
 
№ 33 (2011) ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В НАШІЙ КРАЇНІ Анотація   DOC
C. В. Майданенко
 
№ 44 (2015) ОСНОВНІ ЕТАПИ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛУХАЧІВ ТА КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
 
№ 48 (2016) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Лариса Сергіївна Дзевицька
 
№ 35 (2012) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ Анотація   PDF
Н. І. Євтушенко
 
№ 43 (2014) ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ У ШКОЛАХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
 
№ 34 (2012) ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   DOC
Г. Б. Штельмах
 
№ 43 (2014) ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК РЕСУРС ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ Анотація   DOC
І. А. Кравцова, А. О. Кравцова
 
№ 44 (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація   PDF
 
№ 47 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МОВИ І КУЛЬТУРИ У РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Віктор Миколайович Махінов
 
№ 39 (2013) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУСІЇ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ Анотація   PDF
Галина Павлівна Поліщук
 
№ 38 (2013) ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ДВОМОВНОГО НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ США Анотація   PDF
Наталія Григорівна Зайцева
 
421 - 450 з 965 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>