Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 44 (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА» В ГОНКОНЗЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (КНР) Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯПОНІЇ Анотація   PDF
 
№ 43 (2014) ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ З ГЕОГРАФІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Анотація   PDF
 
№ 42 (2014) ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СТОСУНКІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ДНЗ Анотація   PDF
А. В. Федорович
 
№ 41 (2014) ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Анотація   PDF
 
№ 40 (2014) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В КАДЕТСЬКИХ КОРПУСАХ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЇ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
 
№ 42 (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ З ХІМІЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ Анотація   PDF
 
№ 34 (2012) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УНІВЕРСИТЕТІ Анотація   DOC
О. С. Білоус
 
№ 42 (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЗАЦІЇ БАТЬКІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
С. М. Івах
 
№ 35 (2012) ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ФАКТОРИ ЇЇ РОЗВИТКУ В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ Анотація   PDF
О. Л. Пінська
 
№ 37 (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СИТУАТИВНИХ НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ У ПОВЕДІНЦІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ Анотація   PDF
Н. П. Пихтіна
 
№ 44 (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ У НІМЕЦЬКИХ ВНЗ У СИСТЕМІ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
 
№ 40 (2014) ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
 
№ 48 (2016) ОСОБЛИВОСТІ, СТРУКТУРА І ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР НА ОСНОВІ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ Анотація   PDF
Ілля Миколайович Лукащук
 
№ 42 (2014) ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЇ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   DOC
Л. В. Вознюк
 
№ 37 (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Анотація   PDF
С. В. Ковалевський, Л. В. Кошева
 
№ 38 (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СКЛАДНИКІВ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Оксана Володимирівна Цигуль
 
№ 38 (2013) ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К ПРОЦЕССУ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Анотація   PDF
Виктория Владимировна Любашина
 
№ 39 (2013) ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
 
№ 43 (2014) ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ЗА ПРОГРАМОЮ INTEL «НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО») Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ З ПЕРШИХ РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДОНИНІ Анотація   PDF
 
№ 46 (2015) ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ У ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
 
№ 34 (2012) ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ АГРАРНИХ ВНЗ ДО ДІАЛОГІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ Анотація   DOC
C. М. Амеліна
 
451 - 480 з 965 результатів << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>