Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 47 (2016) ПЕДАГОГІЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ ЯК ЕТИЧНА НОРМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
Олена Михайлівна Акімова
 
№ 42 (2014) ПЕДАГОГІЧНА ЗАДАЧА ЯК ЗАСІБ ДИДАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
 
№ 41 (2014) ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ Анотація   PDF
 
№ 46 (2015) ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ІНСТИТУТІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВТІТИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
 
№ 42 (2014) ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ПЕДАГОГІЧНЕ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ – ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   DOC
Ю. Г. Павленко
 
№ 40 (2014) ПЕДАГОГІЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
 
№ 35 (2012) ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
О. А. Маліцька
 
№ 33 (2011) ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК ДИДАКТИЧНА УМОВА АДАПТАЦІЇ НАВЧАННЯ Анотація   DOC
Л. В. Кушнір
 
№ 47 (2016) ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАКТ – ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Людмила Григорівна Федорова
 
№ 46 (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ПЕРСПЕКТИВИ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
Е. В. Часова, В. В. Івчук
 
№ 42 (2014) ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація   PDF
 
№ 42 (2014) ПЕРШІ ПРОГРАМИ «ВИХОВАННЯ ХАРАКТЕРУ» В АМЕРИКАНСЬКІЙ ШКОЛІ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ПИТАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   DOC
В. О. Лапіна
 
№ 33 (2011) ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Анотація   DOC
В. А. Карпюк
 
№ 42 (2014) ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ПОЄДНАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО АСПЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЮ ОСВІТОЮ УЧНЯМИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЯК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНИЙ ЧИННИК Анотація   PDF
І. М. Дишлева
 
№ 33 (2011) ПОЄДНАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ОСВОЄННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ КОНКРЕТНИХ ТЕМ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ Анотація   DOC
В. І. Бурак
 
№ 46 (2015) ПОБУДОВА МОДЕЛІ ТРИ-СУБ’ЄКТНИХ ВІДНОСИН В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ Анотація   PDF
 
№ 46 (2015) ПОБУДОВА СИСТЕМИ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ З ПОЗИЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
 
№ 35 (2012) ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ТА ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСАХ Анотація   PDF
Д. В. Фурт
 
№ 46 (2015) ПОЛЬСЬКІ ДОСЛІДНИКИ ПРО МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ Анотація   PDF
 
№ 47 (2016) ПОНЯТІЙНА ТРІАДА «СОЦІАЛІЗАЦІЯ – ДЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ – РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ» В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НАРКОЗАЛЕЖНИХ ОСІБ Анотація   PDF
Юлія Іванівна Чернецька
 
№ 43 (2014) ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНИЙ АНАЛІЗ СУТНІСНОГО РОЗУМІННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
 
№ 35 (2012) ПОНЯТТЯ «КРЕАТИВНІСТЬ» У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ В УМОВАХ ВНЗ Анотація   PDF
Ю. Ю. Олару
 
№ 40 (2014) ПОНЯТТЯ «ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ» ЯК ДЕМОГРАФІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ПОНЯТТЯ ШКІЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ СПАДКУ П. КАПТЕРЕВА Анотація   PDF
Лариса Віталіївна Герасименко
 
№ 44 (2015) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ГУМАНІТАРНИХ НАУК З ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО МОБІЛЬНОГО ФАХІВЦЯ Анотація   PDF
 
511 - 540 з 965 результатів << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>