Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 38 (2013) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗДІБНОСТІ» Анотація   PDF
Павло Станіславович Чарченко
 
№ 45 (2015) ПРІОРИТЕТНИЙ ВИБІР СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВИДІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ (ВИДІВ СПОРТУ) Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ПРАВОВА КУЛЬТУРА: ПОНЯТТЯ ТА ЇЇ ВИДИ Анотація   DOC
С. В. Соколова
 
№ 46 (2015) ПРАКСЕОЛОГІЧНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ Анотація   PDF
Ірина Акуленко
 
№ 35 (2012) ПРАКТИЧНІ РОБОТИ НА ЗАНЯТТЯХ З АСТРОНОМІЇ Анотація   PDF
С. Л. Мальченко
 
№ 45 (2015) ПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРИ Й АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ЗБАГАЧЕННЯ ЗМІСТУ СУЧАСНОГО УРОКУ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ У ФРАНЦІЇ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ПРИНЦИП ГУМАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ Анотація   PDF
Інна Анатоліївна Кузнецова
 
№ 34 (2012) ПРИНЦИП СТУПЕНЕВОСТІ В СУЧАСНІЙ МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   DOC
А. М. Старєва
 
№ 46 (2015) ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
 
№ 40 (2014) ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В ІНШОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF
Ю. О. Ніколаєнко
 
№ 35 (2012) ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО АГРОНОМА Анотація   PDF
Ю. В. Курбатова
 
№ 38 (2013) ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
Ігор Олександрович Горошкін
 
№ 45 (2015) ПРОБЛЕМА ІНТЕРІОРИЗАЦІЇ ЗНАНЬ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ПРОБЛЕМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   DOC
І. Ф. Заводіна
 
№ 33 (2011) ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІНТЕЛЕКТУ І ТВОРЧОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУЦІ Анотація   DOC
М. А. Мудрак
 
№ 46 (2015) ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ЕПІЧНОГО ТВОРУ В ЛІТЕРАТУРНІЙ ОСВІТІ: ІСТОРИКО-МЕТОДИЧНИЙ ОГЛЯД Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) ПРОБЛЕМА ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД Анотація   PDF
 
№ 42 (2014) ПРОБЛЕМА ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
 
№ 48 (2016) ПРОБЛЕМА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ Анотація   PDF
Єлизавета Валеріївна Кучерган
 
№ 34 (2012) ПРОБЛЕМА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ І ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Анотація   DOC
Д. Л. Шофолов
 
№ 46 (2015) ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) ПРОБЛЕМА НАРОДНОГО ВЧИТЕЛЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ М. ГРІНЧЕНКО Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
С. М. Кондратюк, Н. М. Павлущенко, О. М. Король
 
№ 34 (2012) ПРОБЛЕМА НОМІНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ГУМАНІСТИЧНОГО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА Анотація   DOC
Л. С. Костіна, О. Г. Ліхошерст
 
№ 38 (2013) ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5–6 КЛАСАХ Анотація   PDF
Станіслав Олександрович Бурчак, Ольга Володимирівна П'ятниця
 
№ 44 (2015) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Анотація   PDF
 
№ 41 (2014) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У СИСТЕМІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
 
541 - 570 з 965 результатів << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>